5 năm thực hiện nghị quyết 23-NQ/TW: Đoàn kết tạo nên sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(SGGP). – Hôm qua, 14-8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết của do đồng chí Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận Trung ương trình bày nêu rõ, sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 23, sự đoàn kết trong Đảng, trong nước, trong nhân dân đã được củng cố và tăng cường, tạo động lực đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Sự tập hợp đoàn kết nhân dân có bước phát triển mới với các hình thức đa dạng, phong phú, quy tụ được nhiều người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân vào phong trào thi đua yêu nước.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng rộng rãi, đem lại hiệu quả, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội từng bước được phát huy; các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội từng bước được thực hiện hài hòa, sự đồng thuận xã hội ngày càng được mở rộng.

Phong trào xóa đói giảm nghèo tiếp tục phát triển rộng khắp, chú trọng hơn về chất lượng; đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện đáng kể. Tình hình chính trị, xã hội được ổn định; an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường và mở rộng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Nghị quyết 23 ra đời đã được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo nên chuyển biến tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội nước ta. Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết, ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều mục tiêu quan trọng của đất nước đã được thực hiện: chính trị ổn định, kinh tế phát triển, xã hội đồng thuận, dân tộc đoàn kết; vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ, quá trình phát triển đất nước trong tình hình mới phát sinh nhiều vấn đề mới, đòi hỏi phải nghiêm túc xem xét, đánh giá thật khách quan, kịp thời có những giải pháp phù hợp, bổ sung các chủ trương, chính sách nhằm không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cần phải chú trọng việc tiếp tục tạo động lực mới trong việc phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định nhất quán bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tất cả mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, tất cả mọi lợi ích đều vì dân; tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian tới, các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” một cách sâu rộng và hiệu quả thiết thực.

TRẦN LƯU

Biểu dương điển hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
 
(SGGP). – Ngày 14-8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Hội nghị toàn quốc biểu dương các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lần thứ III (2004 - 2009).

Có 264 đại biểu, trong đó có 107 đại biểu đại diện cho khu dân cư tiêu biểu, 55 đại biểu hộ gia đình tiêu biểu, 25 đại biểu đại diện cho cộng đồng tiêu biểu và 77 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong lần này. Trong tổng số các đại biểu có 52 đại biểu đại diện cho 20 dân tộc thiểu số. Hội nghị sẽ được tổ chức vào 20-8 tới tại thủ đô Hà Nội.

H. BÌNH 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày 20-7, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khánh thành công trình tri ân chiến sĩ Gạc Ma

Sáng nay, 15-7, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. 

Nhân sự mới

Cải cách hành chính