Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tại buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM

Phát biểu của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại Buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố (ngày 21 tháng 9)

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự họp mặt truyền thống Kỷ niệm 66 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2011) và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí, các vị đại biểu những tình cảm sâu đậm và lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Ngày 23 tháng 9  năm 1945, nhân dân Sài Gòn - Gia Định đã thay mặt cả nước, nổ phát súng đầu tiên mở đầu cuộc kháng chiến hào hùng chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Theo lời kêu gọi của Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ, tất cả đồng bào, già trẻ, gái trai cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân miền Nam đã cùng cả nước, kiên cường đấu tranh suốt 30 năm với tư thế của người chiến sĩ nơi “đầu sóng ngọn gió”, không ngại hiểm nguy, hy sinh, gian khổ, quyết giành lại độc lập, tự do, thực hiện đến cùng chân lý mà Bác Hồ kính yêu đã khẳng định : “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”; dẫu đi trước, về sau vẫn luôn kiên trung son sắt, xứng đáng với danh hiệu “miền Nam thành đồng Tổ quốc”, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lịch sử Nam Bộ kháng chiến của nhân dân ta là bản anh hùng ca đẹp nhất về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được cả nước và thế giới đều biết đến, ca ngợi và ngưỡng mộ. Đó là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Nam đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc; phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, truyền thống yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh, chứ nhất định không chịu làm nô lệ, mặc dù chỉ với giáo mác, tầm vông nhưng đã quyết tâm chống lại thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc; nhân dân Nam Bộ đã cùng nhân dân cả nước làm đúng như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngời sáng trong 30 năm trường kỳ kháng chiến của Nam Bộ là nắm vững và thể hiện luôn ở thế chiến lược tiến công; tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước” luôn đặt mình trong mối quan hệ máu thịt với cả nước; phát huy vai trò của nhân dân trong sự đoàn kết gắn bó keo sơn, ý chí quật khởi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy mục tiêu chung làm động lực của cuộc chiến đấu; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất về đường lối của Đảng, ra sức thực hiện chiến lược, xây dựng lực lượng võ trang, xây dựng thế trận lòng dân để chiến thắng. Tinh thần ấy không ngừng được vun bồi và phát huy trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và cả trong thời bình xây dựng, bảo vệ đất nước. Thời gian sẽ tiếp tục đi qua, nhưng kinh nghiệm quý báu của Nam Bộ kháng chiến vẫn luôn còn nguyên giá trị và ngày càng sáng tỏ thêm ý nghĩa lịch sử, góp phần soi sáng cho sự nghiệp cách mạng hôm nay và mãi mãi  mai sau.

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Phát huy thành quả và truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Nam bộ kháng chiến trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố; 25 năm qua, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố luôn xứng đáng là một tổ chức gắn bó mật thiết với các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, từ 6.000 thành viên của ngày đầu mới thành lập (1986), nay đã có 34.000 đồng chí tham gia, những người đã tham gia kháng chiến luôn đề cao tinh thần yêu nước, đem hết tâm huyết và sức mình đóng góp vào công cuộc cách mạng, vì dân, vì nước như xưa trong điều kiện mới. Mặc dù đa số hội viên của Câu lạc bộ tuổi cao, nhưng với tấm lòng yêu nước, thương dân, với tâm niệm của người cán bộ kháng chiến, các đồng chí luôn gắn bó, đóng góp hết sức mình cho các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo” và đặc biệt là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các đồng chí vừa hỗ trợ, giúp sức cho các khu phố, ấp chăm lo người nghèo, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, vừa giáo dục truyền thống yêu nước, chỗ dựa tinh thần, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, cùng đoàn kết, chung tay, góp sức xây dựng nhiều khu phố, ấp trở thành khu dân cư văn hóa, góp phần cùng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố không chỉ tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống của thành viên với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đầy nghĩa tình, như vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi hội viên ốm đau, tổ chức chu đáo lễ tang cho hội viên qua đời, mà còn tham gia đóng góp hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp quỹ “Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tích cực xây dựng đền thờ, bia tưởng niệm liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; tổ chức họp mặt, ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, v.v…

Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố đã xác định cho mình 5 nhiệm vụ cơ bản, phù hợp; từ đó, không chỉ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống mà còn đóng góp công sức để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”; phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, kích động, bôi nhọ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta của các phần tử cơ hội, phản động. Với tinh thần kiên trung với nước, không khuất phục trước quân thù, các thành viên của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố là hình ảnh sinh động để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ sau noi theo để xây dựng lý tưởng tốt đẹp, ra sức cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có cơ sở để khẳng định tinh thần cách mạng, nghĩa khí của người cán bộ cách mạng trong đấu tranh giải phóng dân tộc đã được các đồng chí thành viên của Câu lạc bộ góp phần tiếp tục phát huy trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những việc làm thiết thực, có nhiều ý nghĩa tốt đẹp, sâu sắc của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố trong thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí nhân sự kiện Câu lạc bộ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III, với những thành tích rất xứng đáng tự hào trong 25 năm qua.

Ban Thường vụ Thành ủy bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các đồng chí đã tham gia kháng chiến cứu nước, đã không quản gian lao, ác liệt, sẵn sàng cống hiến máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc và đất nước, vì thế hệ hôm nay và mai sau; chúng ta thành kính tri ân những đồng chí đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Đảng, vì dân; xin cảm ơn, tôn vinh những đồng chí kháng chiến cũ hôm nay vẫn tiếp tục giữ gìn, nêu gương, cống hiến bằng tất cả tấm lòng, sức lực với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Tiếp tục phát huy vai trò của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trước yêu cầu mới; thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi có một số ý kiến sau:

Thứ nhất, cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố và quận, huyện. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc vận động giúp đỡ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục rà soát hồ sơ, đề xuất thực hiện chính sách cho các thành viên chưa được thực hiện.

Thứ hai, Câu lạc bộ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thành Đoàn trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; nhằm tổ chức các hoạt động giáo dục lòng tự hào của thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, tinh thần đại đoàn kết; tiếp tục sưu tập, giới thiệu các sử liệu cách mạng, những tấm gương anh hùng cách mạng, bằng các hình thức sinh động, thích hợp để giới thiệu cho thế hệ sau noi gương, kế tục.

Thứ ba, Câu lạc bộ tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa của thành viên; phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau; thường xuyên tổ chức sinh hoạt, cung cấp thông tin và chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đầy đủ, kịp thời cho thành viên.

Thứ tư, tiếp tục phát huy, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cách mạng, vận động đông đảo thành viên tham gia các phong trào hành động cách mạng, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Vì Người nghèo, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Xây dựng nếp sống văn minh mỹ quan đô thị”, “Xây dựng khu phố văn hóa; phường - xã, thị trấn văn hoá”, v.v… Đặc biệt, tích cực tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đặc biệt quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Trong những năm tới, thành phố chúng ta có nhiều thuận lợi, thời cơ, song không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi sự thống nhất cao trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, quyết sách của Đảng đã đề ra, tạo ra những chuyển biến mới, thắng lợi mới nhằm “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại’’.

Thành phố chúng ta phải tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị bền vững, xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành phố Anh hùng.

Trước mắt, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2011, do đó chúng ta cần tập trung phấn đấu với nỗ lực cao nhất thực hiện tốt Kết luận 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, giữ vững ổn định chính trị, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố đề ra trong năm 2011, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm sắp tới, nhất là tập trung thực hiện 6 chương trình đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố là lực lượng tin cậy, chỗ dựa của hệ thống chính trị. Với ưu thế là những người cán bộ đã trải qua kháng chiến, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình trực tiếp chiến đấu, các đồng chí sẽ góp phần cùng với Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tôi tin tưởng và mong rằng, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, ngày càng góp phần xứng đáng hơn vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta.

Một lần nữa, tôi thân ái gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu lời chúc sức khỏe và gia đình hạnh phúc.

Xin chân thành cám ơn.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày 20-7, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khánh thành công trình tri ân chiến sĩ Gạc Ma

Sáng nay, 15-7, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. 

Nhân sự mới

Cải cách hành chính