BẢNG VÀNG QUỸ XÃ HỘI - TỪ THIỆN

SGGP
Từ ngày 25-8 đến ngày 07-9-2018  Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Tống Mỹ Anh (18-6): Nguyễn Huỳnh Đức Phú + Đức Phúc (Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ.

Giúp cụ Lê Văn Dung (23-7): Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ.

Giúp Võ Thanh Dũng (26-7): Thiện Nhơn (Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phan Văn Hữu (CK): 400.000đ, Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ.

Giúp gđ Nguyễn Thị Bích Vân (30-7): Cô Mai (Q. 6 - CK): 100.000đ,

Giúp gia đình Nguyễn Khắc Nguyền (02-8): Chu Nguyễn Mộng Lâm (Q.7): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Bích Chi (06-8): Chu Nguyễn Mộng Lâm (Q.7): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Cô Mai (Q. 6 - CK): 100.000đ.

Giúp Bùi Văn Sơn (9-8): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp Võ Thị Tiến (13-8): Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Phan Văn Hữu (CK): 400.000đ, Nguyễn Thị Kim Anh (CK): 3.000.000đ, Cô Mai (Q. 6 - CK): 200.000đ, Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trương Ngọc Trâm (16-8): Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q. 1): 200.000đ, Thiện Nhơn (Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Huỳnh Đức Phú + Đức Phúc (Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ.

Giúp bé Huỳnh Tấn Lạc (20-8): Anh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Nhâm (P. 8, Q. 5): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q. 1): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Cô Mai (Q. 6 - CK): 100.000đ, Lạc Văn Cường (Bình Thới, P. 14, Q. 11): 500.000đ.

Giúp Lê Thành An (23-8): Anh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Chị Bình (Q. 5): 500.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 300.000đ, bé Minh (Q. Bình Thạnh ): 200.000đ, chú Mãnh (Q. 11): 200.000đ, Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Chu Nguyễn Mộng Lâm (Q.7): 1.000.000đ, Công ty CP Vận tải - Giao nhận và TM Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Đỗ Văn No (P. 8, Q. 10): 300.000đ, Cô Trâm (Ấp Chánh 1, Tân Xuân, Hóc Môn): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q. 1): 200.000đ, anh Dân (Q.5): 300.000đ, Đào Thị Thu Hai (Yết Kiêu, TP. Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Thiện Nhơn (Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, bà Đỗ Kim Dung (Mạc Thị Bưởi, Q. 1): 500.000đ, Cô Mỹ Dung (Công ty May thêu - KCN Sóng Thần): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, Đỗ Thị Ngọc Hạnh (Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q. 3): 2.500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Nguyễn Thị Hoa (CK): 2.000.000đ, Lê Thanh Hiền + Phạm Phương Thụy (CK): 700.000đ, Phan Văn Hữu (CK): 400.000đ, Lê Thị Hương (CK): 1.000.000đ, Lê Phương Dung (CK): 1.000.000đ, Cô Mai (Q. 6 - CK): 100.000đ, Nguyễn Minh Tú (CK): 2.000.000đ, Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ, Thái Hồng Lan (CK): 500.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc - Diệu Trang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…56731 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ, Dương Quốc Hùng (CK): 1.000.000đ, Lạc Hùng (Bình Thới, P. 14, Q. 11): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Đức Phú (27/8): Nguyễn Hoài Nam (Q. 3): 200.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 500.000đ, chú Mãnh (Q. 11): 200.000đ, Hồng Đăng (Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Chu Nguyễn Mộng Lâm (Q.7): 1.000.000đ, Từ Xú (P. 10, Q. 5): 300.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q. 1): 200.000đ, anh Dân (Q.5): 300.000đ,Lê Thị Yến (Nguyễn Tri Phương, P. 7, Q. 5): 300.000đ, Lê Thị Bé (Q. 12): 100.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, ông bà Năm (Q. Tân Bình): 1.200.000đ, Đoàn văn Mốt (Q. 8): 500.000đ, bà Đỗ Kim Dung (Mạc Thị Bưởi, Q. 1): 500.000đ, Cô Mỹ Dung (Công ty May thêu - KCN Sóng Thần): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Võ Thị Thanh Tâm (CK): 300.000đ, Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ, Thái Hồng Lan (CK): 500.000đ, Hà Bội Thi (CK): 1.000.000đ, Vũ Ngọc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ.

Giúp ông Phan Nhất Long (30-8): Bạn đọc (P.8, Q. 3): 200.000đ, Đoàn văn Mốt (Q. 8): 500.000đ, cô Thanh Vân (Q. 11): 500.000đ, Nguyễn Huỳnh Đức Phú + Đức Phúc (Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q.1): 200.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, cô Huệ (Q. 3): 1.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Trần Hữu Nghĩa (CK): 1.000.000đ, Lê Anh Thư - Cô Thủy (CK): 2.000.000đ, Phan Trung Hậu (145 Ỷ Lan, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM): 450.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Đức Chí Thiện (03-9): bà Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P.8, Q.10): 500.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, chú Định (Q. 1): 500.000đ, Đỗ Thị Ngọc Hạnh (Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q. 3): 2.500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, cô Hạnh (CK): 300.000đ, Trang Lê (CK): 1.000.000đ, Huỳnh Tấn Thành (CK): 3.000.000đ, Trần Thị Doãn Trinh (CK): 5.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Nguyễn Đức Hào (Bà Hạt, P. 6, Q. 10): 1.000.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ, Lạc Văn Cường (Bình Thới, P. 14, Q. 11): 500.000đ.

Giúp bà Ngô Thị Hạnh (06-9): Bạn đọc: 250.000đ, bạn đọc (Q. 1): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 39808 (CK): 300.000đ, Lạc Hùng (Bình Thới, P. 14, Q. 11): 500.000đ, Chú Định (Q.1): 500.000đ.

Giúp Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật - mồ côi Thị Nghè: Kiều Phan (Q. Gò Vấp): 1.000.000đ, Trần Thanh Thảo (Q.5): 2.000.000đ, Trần Thanh Thảo (Q.5), Trương Nguyên Tuệ (Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Văn Dũng + Nguyễn Thị Cẩm Vân (Q. 8): 100 USD, chị Quỳnh Phương (Q. Thủ Đức): 500.000đ, Phan Thị Huỳnh Nga (Sở Xây Dựng): 300.000đ, Đoàn Hiệp (Báo SGGP): 500.000đ, Ngô Thị Hồng Loan (1.500.000đ), Brian Ninh (Oregon, USA): 500 USD, Hồ Thị Việt Hà (Sydney, Australia): 10.000.000đ, Huỳnh Thanh Trúc và các em (Q. 12): 4.652.000đ, Thanh Hiền (Oregon, USA): 100 USD, Viên An (Maryland, USD): 2.000.000đ, Thu Đinh (Brisbane, Australia): 2.000.000đ, Phan Nữ Thanh Nga (Montréal, Canada): 1.700.000đ, Võ Kim Chi (Chi Tang - Boston, Massachusetts, USA): 1.163.000đ, Đoàn Lê Giang (Trường ĐHKHXH NV TPHCM): 1.000.000đ, Nguyễn Kim Thuận (Q.8): 1.000.000đ, Phạm Thị Ngọc Dung (Q. 8): 1.000.000đ + 265 lồng đèn, Bùi Thúy Hợi (Q. 8): 500.000đ, Lê Vũ Tuấn (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp): 500.000đ, Phạm Sơn Phú (Q.5): 500.000đ, Đặng Hữu Vinh (Q. 4): 500.000đ, Trần Khanh (H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai): 500.000đ, Đỗ Thị Huyền Chi (TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam): 500.000đ, Nguyễn Thị Minh Thảo (Q. 8): 500.000đ, Lê Thị Thu Hồng (Q. 8): 500.000đ, Nguyệt Quỳnh (Q. 11): 300.000đ, Ngô Trọng Bình (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang): 300.000đ, Phan Thị Thu Hường (Bến Cát, Bình Dương): 300.000đ, Đỗ Thanh Khang (TP Vũng Tàu, t. Bà Rịa - Vũng Tàu): 200.000đ, Bích Thủy (Q. 8): 200.000đ, Trương Quyên (BQL Đường sắt Đô thị TPHCM): 200.000đ, Nhà báo Trần Yên (báo SGGP): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn từ thiện Bão Hòa (P. Đa Kao, Q.1): Lý Huỳnh Tấn Lộc - Diệu Trang (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ Thiện Báo SGGP: Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Hà Trí Luân (Tôn Thất Tùng, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện + Quỹ Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 4.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

 

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Kiệt quệ vì con bị khối u ở não

Mới 6 tuổi mà bé Nguyễn Dương Gia Bảo, con anh Nguyễn Văn Long và chị Dương Thị Hà đang ở trọ tại Biên Hòa (Đồng Nai), đã mắc căn bệnh nan y là khối u ác tính vùng não, điều trị ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM gần 2 năm. 

Bạn đọc tiếp sức