​Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGPO
Từ ngày 21-7 đến ngày 31-7-2018, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp em Lê Thị Nị (05-12-2016): Nguyen Duy Thuan (CK): 500.000đ,

Giúp O Nguyễn Thị Tất (26-10-2017): Phan Thi Bich Thuy (CK): 3.000.000đ. 

Giúp chị Trần Thị Thúy Hồng (29-3): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ.        

Giúp anh Phạm Văn Toàn (2/4): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Ngọc (5/4): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp Ngô Anh Văn: (6-4 online): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Âu Thị Kim Chi (9/4): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Dương Quang Minh (12/4): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Lê Thành Đông (16/4): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Lê Văn Thanh (23/4): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.  

Giúp Huỳnh Văn Được (26/4): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp Bé Trần Mỹ Uyên (3/5): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp Lê Thị Thu Trang (07/5): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Đặng Thị Ngon (10-5): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Dương Thị Chi (14-5): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp anh Nguyễn Thế Thành (17-5): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp Gđ anh Hồ Thanh Tuấn (21-5): Nguyen Duy Thuan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp bà Phan Thị Huyền (24-5): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Cẩm Nhung (28-5): Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ

Giúp Nguyễn Đỗ Huy Hoàng (31-5): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp vợ chồng ông Nguyễn Văn Le (04-6): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ. Phan Thị Kim Dung (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp ông Võ Như Tân (07-6): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ. Phan Thị Kim Dung (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp bà Bùi Thị Ba (11-6): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ. Phan Thị Kim Dung (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp ông Nguyễn Hữu Nại (14-6): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ. Phan Thị Kim Dung (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp bé Tống Mỹ Anh (18-6): Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ. Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp anh Nguyễn Thành (25-6): Lê Thị Phương Tâm ( Q. Bình Tân): 200.000đ, Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ. Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp em Võ Hoàng Anh (28-6): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4):  250.000đ, Lê Thị Phương Tâm ( Q. Bình Tân): 200.000đ, Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Co Mai (CK): 100.000đ, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (Tulip 27, Khu An Phú, 36 Thảo Điền, Q. 2): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp gđ anh Trần Quang Hiếu (02-7): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4):  250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 500.000đ, Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Co Mai (CK): 300.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (Tulip 27, Khu An Phú, 36 Thảo Điền, Q. 2): 1.000.000đ. Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp bé Ngô Văn Mạnh (05-7): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4):  250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 500.000đ, Co Mai (CK): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (Tulip 27, Khu An Phú, 36 Thảo Điền, Q. 2): 1.000.000đ. Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp bé Hoàng Văn Bảo Thiên (09-7): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4):  250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 500.000đ, Võ Bích Liên (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Co Mai (CK): 100.000đ, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (Tulip 27, Khu An Phú, 36 Thảo Điền, Q. 2): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp gđ ông Hoàng Thương Chinh (12-7): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Nguyễn Ngọc Liêm (P. Phước Long B, Q. 9): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Lê Thị Phương Tâm (Q. Bình Tân): 300.000đ, Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Co Mai (CK): 100.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp thầy Lê Đức Lộc (16-7): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4):  250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 500.000đ, Nguyễn Ngọc Liêm (P. Phước Long B, Q. 9): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Lê Thị Phương Tâm (Q. Bình Tân): 300.000đ, Vo Thi Ngan (CK): 1000.000đ, Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Co Mai (CK): 100.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hữu Quốc Huy (19-7):  Bạn đọc (quận 1): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 500.000đ, Nguyễn Thị Thảo (Chu Mạnh Trinh, P. Bến Nghé, Q. 1): 200.000đ, Dương Thị Kim Hoàng (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh): 100.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Co Hanh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Co Mai (CK): 100.000đ, Thiện Nhơn (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp cụ Lê Văn Dung (23-7): Bạn đọc (quận 1): 1.000.000đ, Nguyễn Nam Cường (hưu trí, Q. Phú Nhuận): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4):  250.000đ, Đinh Văn Thành (Q.1): 500.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Nguyễn Đắc Tâm (Q.10): 500.000đ, Mai Thị Nguyệt (Ngô Gia Tự, P. 2, Q.10): 300.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 300.000đ, Nguyễn Xuân Huy (Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q. 4): 200.000đ, Nguyen Tuong Vy (CK): 500.000đ, Nguyễn Văn Quy (CK): 500.000đ, Bui Van Khanh (CK): 1.000.000đ, Tran Nguyen Anh Huy (CK): 300.000đ, Trinh Thi My Hue (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …977015 (CK): 500.000đ, Co Mai (CK): 200.000đ, Nguyen Diem Trang (CK): 400.000đ,Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Thiện Nhơn (Q. Tân Bình): 200.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp Võ Thanh Dũng (26-7): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Trung (Quận 1): 500.000đ, Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Pham Kim Thanh (CK): 500.000đ, Co Mai (CK): 100.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 300.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Thiện Nhơn (Q. Tân Bình): 100.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp gđ Nguyễn Thị Bích Vân (30-7): Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, chú Định (Q. 1): 500.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ.

Giúp các gia đình nạn nhân bị TNGT tại Quảng Nam (31-7): Việt Trung (Q.5): 1.000.000đ, Tú Minh (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Chị Thủy (Quận 5): 200.000đ, Hải Anh (Q.10): 500.000đ, Yến Mai (Q.1): 500.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh nhi nghèo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện + Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.  

Giúp đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3/2018 (Sơn Tinh): Nguyễn Mạnh Hùng + Nguyễn Phúc An (Hòa Hưng, P. 12, Q. 10): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Tâm + Thu Hiền + Hồng Phượng (Hòa Hưng, P. 12, Q. 10): 1.000.000đ.

Giúp Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật - mồ côi Thị Nghè: Nguyễn Thị Bích Hà (Quận 10): 2.000.000đ, Võ Bích Liên (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương): 3.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ Thiện Báo SGGP: Huynh Thi Chau (CK): 2.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

 

 

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Việt Nam - Malaysia 1-0 (3-2): Quang Hải tuyệt vời, Anh Đức xuất sắc, HLV Park Hang Seo nâng cúp

Việt Nam - Malaysia 1-0 (3-2): Quang Hải tuyệt vời, Anh Đức xuất sắc, HLV Park Hang Seo nâng cúp

Từ đường chuyền đẹp mắt của Quang Hải, cựu binh Anh Đức xuất thần tung cú vô-lê chân trái đẹp mắt sớm mở tỷ số cho Việt Nam ở phút thứ 6. Thắng chung cuộc 3-2, thầy trò HLV Park Hang Seo xuất sắc đánh bại Malaysia lên ngôi vô địch AFF Cup. Giấc mơ 10 năm cuối cùng đã thành hiện thực.

Địa chỉ cần giúp đỡ

Cháu bé 8 tuổi đang cần sự giúp đỡ

Cháu Nguyễn Thanh Lộc (8 tuổi, ở ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; hiện là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đông Thạnh 1) khi mới lọt lòng đã có triệu chứng da rất mỏng và khô toàn thân thể; tiếp đến là các vết loét ngày càng nhiều và ăn sâu vào da thịt (ảnh) khiến cháu bị đau nhức ngày đêm.

Bạn đọc tiếp sức

Trao 18,2 triệu đồng bạn đọc giúp bé Bảo Thiên

Đại diện Báo SGGP vừa phối hợp với UBND xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đến thăm hỏi và trao 18,2 triệu đồng (ảnh) bạn đọc giúp bé Nguyễn Bảo Thiên (6 tháng tuổi, ngụ thôn Sư Lỗ, xã Lộc Điền - nhân vật trong bài Bé 1,2kg, bệnh hiểm nghèo, không tiền chữa trị, đăng Báo SGGP số ra ngày 4-10).