Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

SGGP
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ có quyết định công bố danh sách ngân hàng thương mại đủ năng lực.

Tin liên quan

Theo Thông tư 13/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015, quy định về bảo lãnh ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với các quy định pháp luật mới có liên quan với hoạt động bảo lãnh nói chung và bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành, liên quan tới bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, Thống đốc NHNN sẽ có quyết định công bố danh sách ngân hàng thương mại (NHTM) đủ năng lực. 

NHNN quy định rõ, NHTM đủ năng lực phải đáp ứng 2 điều: Trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại các văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng; không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt. 

Số dư bảo lãnh được xác định theo tiến độ nộp tiền cho chủ đầu tư và giảm dần khi nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên mua chấm dứt theo quy định tại Điều 23 Thông tư 07/2015.
 
Thông tư sửa đổi cũng quy định có độ trễ trong việc cập nhật số tiền đã nhận của chủ đầu tư nhằm tạo thuận lợi trong tác nghiệp của các NHTM và chủ đầu tư, nhưng tối thiểu phải thông báo một lần vào ngày cuối cùng hàng tháng để làm cơ sở xác định số dư bảo lãnh. 

Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông báo chính xác số tiền đã nhận ứng trước của bên mua theo đúng thời gian thỏa thuận cho NHTM. 

Chủ thể tham gia giao dịch bảo lãnh (gồm cả khách hàng được bảo lãnh và các bên có liên quan) là cá nhân, pháp nhân (cả trong nước và nước ngoài). 

Các tổ chức không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ bảo lãnh thì chủ thể tham gia xác lập, thực hiện các giao dịch bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 101 Bộ luật Dân sự.

HÀ PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Tận dụng cơ hội vào thị trường ASEAN

Tại Hội thảo “Thị trường ASEAN - Lối đi nào cho doanh nghiệp (DN) Việt?” do Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 và Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức cuối tuần qua, nhiều ý kiến cho rằng, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ra đời hứa hẹn mở ra rất nhiều cơ hội mới cho DN Việt Nam.

Phát triển bền vững

Kinh tế Long An khởi sắc

Từ đầu năm đến nay, kinh tế ở Long An có nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xuất khẩu… 

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Doanh nghiệp khó tiếp cận chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu

70 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng của hàng điện tử, điện gia dụng. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng từ linh kiện, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm hoàn chỉnh… chủ yếu thuộc về khối doanh nghiệp nước ngoài (FDI), chiếm gần 80%.