Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý nhà thầu chây ì sửa chữa QL1

SGGPO
Bộ GT-VT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà đầu tư tổng hợp kịp thời danh sách những nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm trễ chây ì,… không hoàn thành trách nhiệm bảo hành công trình, báo cáo Bộ GTVT xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bộ Giao thông Vận tải (GT-VT) vừa có công điện yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, sở GT-VT, các nhà đầu tư BOT trên QL1 thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo hành, bảo trì đảm bảo ATGT thông suốt tại các dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA, nhà đầu tư chỉ đạo nhà thầu thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các phát sinh hư hỏng trong quá trình khai thác đối với khu vực có thời tiết bất lợi.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương thực hiện dặm vá "ổ gà", bảo đảm giao thông bước 1, khi điều kiện thuận lợi sửa chữa, khắc phục triệt để bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, kinh phí sửa chữa lấy từ nguồn kinh phí bảo hành công trình. Trong quá trình sửa chữa, phải bố trí đầy đủ các hệ thống báo hiệu giao thông, hướng dẫn điều khiển giao thông thông suốt và an toàn.

Đặc biệt, Bộ GT-VT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà đầu tư tổng hợp kịp thời danh sách những nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm trễ chây ì,… không hoàn thành trách nhiệm bảo hành công trình, báo cáo Bộ GTVT xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện đánh giá chất lượng nhà thầu theo Luật Đấu thầu về lịch sử không hoàn thành hợp đồng khi tham dự dự án tiếp theo.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, rà soát khắc phục kịp thời trong công tác duy tu, bảo trì, khơi thông cống, rãnh, cửa xả, hố ga thoát nước, lề đường… trước ngày 25-12.

BÍCH QUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch

Bút Sài Gòn

Sự kiện vấn đề