Bộ GTVT đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp giám sát dự án nạo vét luồng sông

Ngày 19-3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa nhận được văn bản hỏa tốc của lãnh đạo Bộ GTVT về xin ý kiến dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các dự án xã hội hóa nạo vét luồng kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.

Theo nội dung quy chế phối hợp được dự thảo, Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất các hoạt động dự án xã hội hóa nạo vét.

Sở TN-MT Đồng Nai cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 dự án xã hội hóa nạo vét được cấp phép, trong đó Bộ GTVT 9 dự án và UBND tỉnh 4 dự án. Hầu hết các dự án do Bộ GTVT cấp phép khi đi vào hoạt động đều không thực hiện nạo vét đúng như cam kết đăng ký mà chỉ chú trọng hút cát, bán lấy tiền. Là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý việc đăng ký tận thu sản phẩm của các dự án nạo vét, đại diện Sở TN-MT Đồng Nai, thừa nhận, công tác giám sát các dự án nạo vét trong thời gian qua chủ yếu theo định kỳ nên còn bộc lộ nhiều kẽ hở. Việc quản lý khai báo tận thu sản phẩm chỉ diễn ra trên giấy.

Trước việc các dự án do Bộ GTVT cấp phép lợi dụng nạo vét luồng trên sông Đồng Nai và sông Thị Vải dùng vòi rồng hút cát đem bán còn bùn đổ lại dưới lòng sông khiến người dân địa phương hết sức bức xúc. UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiến nghị lãnh đạo Bộ GVT phối hợp chấn chỉnh tình hình.

DUY THÀNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất