Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son: Không có rào cản đối với hoạt động báo chí

Hôm qua 10-8, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã diễn ra lễ bàn giao giữa Bộ trưởng nhiệm kỳ khóa XII Lê Doãn Hợp và Bộ trưởng nhiệm kỳ khóa XIII Nguyễn Bắc Son trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Tại đây, tân Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son (ảnh) đã có cuộc trao đổi với báo chí về những thông điệp đầu tiên trên cương vị mới.

Tân Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son

- PV: Với cương vị của mình, xin Bộ trưởng cho biết những nội dung mà ngành TT-TT sẽ ưu tiên thực hiện trong thời gian tới?

Bộ trưởng NGUYỄN BẮC SON: Với chức năng của Bộ TT-TT, trong thời gian tới có nhiều việc phải làm và phải triển khai một cách đồng bộ. Trong đó, quan điểm của tôi thấy cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất là hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch quốc gia về viễn thông và Internet. Có cơ chế, chính sách hợp lý để vừa quản lý tốt lĩnh vực này, nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội cho lĩnh vực viễn thông và Internet phát triển mạnh và đúng hướng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, đa dạng của xã hội, nhân dân.

Thứ hai là phải thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, đảm bảo cho TT-TT phát triển một cách đúng hướng, đáp ứng nhu cầu nhiều mặt và trong mọi hoàn cảnh của đất nước. Làm cho thông tin và truyền thông thật sự đáp ứng tốt các yêu cầu trong phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của quốc phòng, an ninh.

Thứ ba là đẩy mạnh chương trình ứng dụng và phát triển CNTT, điện tử vì đây vừa là thế mạnh, vừa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Bộ TT-TT. Phải làm sao để CNTT, điện tử phát triển đúng theo chỉ đạo của Nhà nước nhằm khai thác tất cả các tiện ích, lợi ích và sự ưu việt của CNTT, điện tử phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thứ tư là thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong việc tổ chức quy hoạch mạng lưới báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Quan điểm của Bộ trưởng về công tác quản lý báo chí thời gian tới như thế nào?

Báo chí là một trong 5 lĩnh vực trọng tâm do Bộ TT-TT quản lý về mặt nhà nước. Thời gian tới, bộ sẽ làm tốt công tác quy hoạch báo chí, xuất bản và phát thanh, truyền hình theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, làm sao cho nền báo chí chúng ta ngày càng không ngừng phát triển vững mạnh về mọi mặt, hạn chế được những yếu kém trong hoạt động tác nghiệp. Báo chí phải ngày càng đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới, nhất là việc thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, làm tròn chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân và xã hội. Góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân, toàn xã hội đối với Đảng và Nhà nước để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Trong thời gian vừa qua, báo chí hoạt động khá khó khăn về mọi mặt. Thậm chí một số ý kiến cho rằng hoạt động báo chí hiện nay đang bị vướng nhiều rào cản. Xin Bộ trưởng cho biết ý kiến về vấn đề này?

Việt Nam hiện có trên 700 cơ quan báo chí khác nhau và đã phát huy rất tốt vai trò của mình trong thời gian qua. Nhất là việc định hướng, tuyên truyền góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế – xã hội của toàn đất nước thời gian qua. Theo tôi, hiện không có rào cản nào đối với hoạt động báo chí, khi báo chí hoạt động đúng theo pháp luật đã quy định. Những hành vi ngăn cản báo chí hoạt động là không có. Báo chí vẫn được cung cấp thông tin khá toàn diện và đầy đủ thông tin trong mọi lĩnh vực. Ví dụ như sau khi Quốc hội họp, Chính phủ họp đều có họp báo, giao ban báo chí để cung cấp các thông tin liên quan.

Trần Lưu (ghi)

Các tin, bài viết khác