Chấm dứt việc tiếp nhận ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng

SGGP
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng có văn bản hướng dẫn các bộ ngành, địa phương thực hiện xử lý và yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng ô tô biếu, tặng không đúng quy định. 

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg quy định về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ công chức; thế nhưng, nhiều đơn vị không thực hiện đúng quy định này. Do vậy, để tránh xảy ra tiêu cực thông qua hình thức nhận quà biếu, tặng từ doanh nghiệp, cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng.

CHẾ HÂN

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Tạo niềm tin để thu hút đầu tư vào ngành điện

Theo tính toán, mỗi năm ngành điện cần hơn 10 tỷ USD để đầu tư vào nguồn cung, nhưng hiện nay việc thu xếp vốn rất khó khăn. Do đó, giải pháp cấp bách là cần minh bạch trong việc đấu thầu và có khung pháp lý mạnh mẽ nhằm tạo niềm tin để thu hút nhà đầu tư vào ngành điện. 

Chương trình bình ổn thị trường

Đa dạng sản phẩm trang trí Noel

Tại thời điểm này, hầu hết các trung tâm thương mại,  siêu thị đều đã dành vị trí quan trọng để bày bán những mặt hàng trang trí cho mùa Giáng sinh 2018. Hàng hóa sản xuất trong nước chiếm ưu thế, với giá bán khá ổn định so với năm 2017. 

 

Quy hoạch kiến trúc

Phải giảm áp lực lên đô thị trung tâm

Sau 9 năm, kể từ khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 24/2010, những việc cần triển khai để giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho TPHCM đến nay chưa triển khai được bao nhiêu, gây áp lực quá tải lên hệ thống này ngày càng nghiêm trọng.