Vị trí vai trò của tổ Đảng ở cơ sở
SGGP:: Cập nhật ngày 20/08/2006 lúc 23:03'(GMT+7)

Câu hỏi: Ở Đảng bộ tôi (P12, Q11) và chi bộ khu phố, 3 năm nay chỉ có tổ chức cấp ủy và đảng viên. Hình thức và vai trò tổ Đảng không còn nữa. Việc xét kết nạp Đảng, chuyển chính thức cho đảng viên cũng không có nhận xét của tổ Đảng. Điều lệ Đảng quy định như thế nào về hoạt động của tổ Đảng?
(Dương Đại Lâm, P12, Q11)

Trả lời: Điều 21 điểm 3 Điều lệ ĐCSVN có ghi “Tổ chức cơ sở Đảng dưới 30 đảng viên, lập chi bộ cơ sở có các tổ Đảng trực thuộc”. Điều 24 điểm 1 Điều lệ ĐCSVN nói về lập chi bộ trực thuộc cũng có ghi “Chi bộ đông đảng viên có thể chia thành nhiều tổ Đảng”.

Như vậy, việc lập tổ Đảng tùy thuộc vào số lượng đảng viên và tùy vào hoàn cảnh điều kiện công tác, sinh hoạt ở chi bộ đó. Với chi bộ cơ sở thì phải có, với chi bộ trực thuộc thì có thể. Dù có hay có thể, điều lệ không quy định nhiệm vụ của tổ Đảng trong việc xét kết nạp đảng viên mà trách nhiệm đó là của chi bộ (Điều 4 điểm 3). Việc nhận xét khi chuyển sinh hoạt Đảng “Do chi ủy Bí thư Chi bộ, Đảng ủy bộ phận” (mục 8 điểm 6, 8.1b hướng dẫn 04/HD TCTƯ ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức TW) không nói đến tổ Đảng.

Đối với trường hợp đặc biệt ở một số đơn vị cơ sở có hơn 30 đảng viên do tình hình thực tế và yêu cầu chỉ đạo, không thể tách nhiều chi bộ thì thành lập chi bộ trực thuộc nhiều tổ Đảng. Tổ có nhiệm vụ quản lý, giáo dục, hướng dẫn giúp đỡ đảng viên trong công tác, học tập, lãnh đạo quần chúng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Tổ Đảng họp mỗi tháng 1 lần (mục 12 Điều 10 điểm 2, 12.2b. Quy định số 14/QĐ-TƯ ngày 10-1-2001) của Ban TC-TƯ hướng dẫn thi hành điều lệ. Vậy, trường hợp đặc biệt thì vị trí vai trò tổ Đảng được hướng dẫn cụ thể nhưng vẫn không quy định trách nhiệm xét kết nạp đảng viên, hay nhận xét chuyển sinh hoạt Đảng.

HỒ THANH KHÔI

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Tiếng nói Hội đồng không “động” Ủy ban!  (20/08/2006,23:01)
Học Bác Tôn, học đạo làm người  (19/08/2006,22:37)
Tin vắn  (19/08/2006,00:59)
Dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ   (19/08/2006,00:15)
Trao tặng đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng   (18/08/2006,02:14)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ thăm hữu nghị Trung Quốc  (16/08/2006,01:40)
Chậm xử lý vụ cống hộp, cầu đường Nguyễn Hữu Cảnh...   (16/08/2006,01:34)
Công việc tốt hay xấu, trước hết ở cán bộ  (15/08/2006,00:55)
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Lào   (15/08/2006,00:09)
Khắc phục ngay tình trạng chậm ban hành văn bản pháp luật  (15/08/2006,00:06)