Đánh giá đúng nhân lực trước đào tạo

Đánh giá đúng nhân lực trước đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ (KH-CN) nói chung và công nghệ sinh học (CNSH) nói riêng là bài toán khó giải với các cơ sở nghiên cứu khoa học. Ông Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TPHCM, cho rằng đào tạo đúng người đúng lĩnh vực vẫn chưa đủ, mà còn phải tìm cách đào tạo người ngoài biên chế, cũng như tạo chính sách thu hút nhân lực trình độ cao… mới đáp ứng được yêu cầu.
Thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Lớp học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM cho hơn 800 cán bộ TP đã bế mạc hôm qua, 18-6. Chia sẻ với chúng tôi, hầu hết các ý kiến của những cán bộ tham dự lớp học đều cho rằng, việc làm rõ những mặt mạnh, mặt yếu và yêu cầu đang đặt ra để từ đó nhận thức đúng đắn và thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay.

Biến chủ trương thành kết quả thực tiễn

Hôm qua 15-6, sau gần 3 ngày làm việc, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM dành cho đối tượng cán bộ chủ chốt TPHCM đã bế mạc.
Chú trọng đào tạo, giáo dục thanh niên

Chú trọng đào tạo, giáo dục thanh niên

Năm 2011 được đặt tên là Năm Thanh niên. Triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng không thể không đặc biệt chú trọng đến vấn đề thanh niên, đến công tác thanh vận của Đảng.

Giải bài toán phòng chống tham nhũng

Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Qua 5 năm thực hiện, công tác PCTN đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả đáng trân trọng. Tuy nhiên, vẫn chưa tạo được sự chuyển biến có tính cơ bản, tham nhũng vẫn còn xảy ra ở nhiều lĩnh vực và rõ ràng vẫn còn nhiều yếu kém chậm được khắc phục. Điều đáng nói ở đây là các quy định về PCTN, lãng phí không thiếu, thậm chí rất chặt chẽ. Chỉ cần làm tốt, việc giải bài toán chống tham nhũng sao cho hiệu quả sẽ không là nhiệm vụ bất khả thi.

Đọc nhiều nhất

Bão số 11 được dự báo ngoặt về phía Nam

Bão số 11 được dự báo ngoặt về phía Nam

Cơn bão số 11 (có tên quốc tế là Khanun) đã hoạt động với cường độ mạnh và có phạm vi ảnh hưởng rộng, nhưng từ 16-10 bão sẽ bắt đầu giảm cấp. Trong khi đó, ở phía Đông của Philippines vừa xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới có thể mạnh lên thành bão với vĩ độ hoạt động thấp.