NHÂN SỰ MỚI
Nhân sự mới
Thứ năm, 04/04/2013, 05:06 (GMT+7)

Ngày 3-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công bố các quyết định của Bộ Chính trị, ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đối với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Quyết định số 733 - QĐNS/TW ngày 22-3-2013 của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đối với đồng chí Hoàng Dân Mạc.

Theo Công văn số 5211 - CV/VPTW ngày 21-3-2013 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến Kết luận của Bộ Chính trị đồng ý về việc đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ định đồng chí Chu Ngọc Anh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Thực hiện quy trình nhân sự chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh từ nguồn nhân sự tại chỗ theo ý kiến của Ban Bí thư.

T.T.X.

In trang Về đầu trang