Chủ động thanh tra để phát hiện tham nhũng

Theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt, năm 2013, Thanh tra TPHCM sẽ triển khai 35 đoàn thanh tra, tập trung vào thanh tra các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Chánh Thanh tra TPHCM Lâm Đình Chiến (ảnh) cho biết:

Trọng tâm kế hoạch thanh tra là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thanh tra kinh tế, xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trong đó, tăng cường thanh tra về trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội của các sở ban ngành TP và UBND các quận huyện. Nội dung thanh tra đi sâu vào công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất.

Ông Lâm Đình Chiến - Chánh Thanh tra TPHCM.

* PV: Hiệu quả hoạt động của các công ty, tổng công ty Nhà nước thuộc UBND TP quản lý những năm qua được đánh giá là chưa cao, nhiều doanh nghiệp (DN) thua lỗ triền miên, mất vốn, thất thoát, lãng phí lớn tài sản. Kế hoạch thanh tra năm 2013 có tập trung thanh tra các DN khu vực này không, thưa ông?

* Ông LÂM ĐÌNH CHIẾN: Qua công tác thanh tra, chúng tôi phát hiện hiệu quả hoạt động nói chung của các DN nhà nước hiện nay còn nhiều yếu kém, nhất là về năng lực quản lý, điều hành. Từ đó làm thất thoát, lãng phí rất lớn tiền của của Nhà nước. Chính vì vậy, kế hoạch thanh tra năm 2013, ngoài 6 đoàn thanh tra sẽ được triển khai tại các công ty, tổng công ty, Thanh tra TP còn tổ chức 2 đoàn thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 4 công ty, tổng công ty có vốn của Nhà nước thuộc các ngành: thương mại, dịch vụ, cơ khí, giao thông vận tải, dược…

Mục đích thanh tra các DN này nhằm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý kinh tế, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả thanh tra làm cơ sở để chấn chỉnh những yếu kém, tồn tại trong công tác quản lý nói chung tại các DN nhà nước hiện nay.

* Thực tế công tác thanh tra những năm qua cho thấy, nhiều vụ tham nhũng lớn bị phát hiện không phải từ cơ quan thanh tra, trong khi cơ quan này có hẳn một bộ phận thanh tra chuyên ngành về phòng, chống tham nhũng?

* Trong những năm qua nhiều vụ tham nhũng lớn xảy ra trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, đất đai, thu chi ngân sách, quản lý sử dụng vốn tại các DN nhà nước, mua sắm công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất… Thực tế cho thấy số vụ tham nhũng do các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện vẫn còn ít. Điều này chứng tỏ phương thức, tổ chức thực hiện và phương pháp đấu tranh, phòng chống tham nhũng của chúng ta hiệu quả chưa cao. Chính vì vậy, năm 2013 ngành Thanh tra TP tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, đấu tranh, phát hiện tham nhũng ở những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng mà báo chí và dư luận phản ánh thời gian qua.

* Thế nhưng, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến tham nhũng thì nhiều, nhưng phát hiện thì rất ít, thưa ông?

* Thống kê tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo cho thấy các lĩnh vực về kinh tế, xã hội phát sinh nhiều tham nhũng, tiêu cực nhất. Do các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm, giải quyết rốt ráo đơn thư tố cáo của công dân liên quan đến tham nhũng và các hành vi có liên quan đến tham nhũng, nên tham nhũng, tiêu cực bị phát hiện thời gian qua còn ít. Năm 2013, ngành thanh tra sẽ đẩy mạnh thanh tra các lĩnh vực về kinh tế, xã hội sẽ góp phần hạn chế và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, đồng thời kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

* Năm 2013 được dự báo là năm tình hình kinh tế, xã hội diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề mới nảy sinh. Ngành thanh tra đề ra những giải pháp gì để góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển?

* Như đã đề cập ở phần trên, trọng tâm công tác thanh tra năm 2013 sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Qua thanh tra chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đồng thời chấn chỉnh những mặt yếu kém, tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế. Nếu làm tốt được những mục tiêu quan trọng trên là đã góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội và tạo điều kiện để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của TP trong năm 2013.

* Xin cảm ơn ông.

Thực hiện theo dõi, đôn đốc, rà soát việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị đối với kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Chỉ tiêu đạt từ 95% trở lên. Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, rà soát thực hiện các quyết định thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát đối với các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2012 nhưng chưa thu hồi được. Chỉ tiêu phấn đấu đạt từ 70% trở lên.

(Nguồn: Kế hoạch thanh tra năm 2013 của Thanh tra TPHCM)

HOÀI NAM (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Nhà trong khu quy hoạch sẽ được cấp phép xây dựng

TP giao cho UBND các quận/huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để giải quyết cho các cá nhân, tổ chức sử dụng đất được xây dựng các công trình nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng ngoài trời, không có mái che và các công trình phụ trợ...

Tin buồn