Chưa thực hiện tốt việc chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh

SGGPO
Trung tâm  Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM thống nhất bàn giao công tác vận hành cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung tiếp tục vận hành trạm bơm từ ngày 5-10-2018. 

Trong thời gian các đơn vị phối hợp xác định đơn giá thuê dịch vụ, tạm ứng giá thuê dịch vụ, đề nghị Công ty Quang Trung vận hành trạm bơm để chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp thực hiện dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh giữa Trung tâm chống ngập nước TPHCM và Công ty Quang Trung chưa đạt hiệu quả tốt. Việc chống ngập lâm vào tình trạng bị động khi phải thuê đơn vị thứ 3 thực hiện chống ngập khi Công ty Quang Trung tự ý thông báo tạm dừng bơm đột ngột, mà chưa trao đổi trước Trung tâm chống ngập.

Do đó, Trung tâm chống ngập đề nghị, Công ty Quang Trung khi tạm dừng bơm phải thông báo cho Trung tâm chống ngập bằng văn bản và được Trung tâm chống ngập đồng ý bằng văn bản. Trong trường hợp Công ty Quang Trung tạm dừng bơm mà chưa được sự đồng ý của Trung tâm chống ngập, mọi vấn đề thiệt hại do việc tạm dừng bơm gây ra Công ty Quang Trung chịu trách nhiệm.  


          

 

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất