Chuẩn đầu ra đại học phải đáp ứng 4 yêu cầu

(SGGPO). – Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đang hoàn thiện dự thảo hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo. Theo đó, Bộ đưa ra 4  yêu cầu về chuẩn đầu ra, bao gồm: chuẩn đầu ra phải được rà soát, điều chỉnh và bổ sung định kỳ để đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của xã hội và người sử dụng lao động; phải đảm bảo các yêu cầu về khoa học, thực tiễn và khả thi; phải toàn diện, bao quát hơn so với mục tiêu đào tạo và phải được công bố công khai.

Về nội dung, Bộ cũng hướng dẫn, chuẩn đầu ra của mỗi ngành đào tạo ở mỗi trình độ cần có yêu cầu về kiến thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp; kỹ năng (cứng, mềm); yêu cầu về phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; tác phong nghề nghiệp; kỹ năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc; vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp; khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường.

Trên cơ sở chuẩn đầu ra đã được công bố công khai, các trường cần tập trung củng cố và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện đúng cam kết về chuẩn đầu ra.

Việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào tạo đã được Bộ GD-ĐT đặt ra từ mấy năm trước và năm học này, chuẩn đầu ra tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhiều lần nhấn mạnh, chuẩn đầu ra là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, là cam kết của các cơ sở giáo dục đại học về chất lượng đào tạo đối với xã hội và năng lực người học sau khi tốt nghiệp. Bộ cũng đã yêu cầu các trường phải công bố chuẩn đầu ra khi tiến hành báo cáo “3 công khai”.

Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo nên vừa qua, mới chỉ có 192 trường ĐH-CĐ báo cáo về chuẩn đầu ra. Bộ GD-ĐT cho biết, trong quý I và quý II-2010, Bộ sẽ tập trung hướng dẫn các trường xây dựng chuẩn đầu ra.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Giáo dục hội nhập

Học bổng nguyễn văn hưởng