Từ điển Văn học (bộ mới)

Công phu nhất, nhiều tác giả tham gia nhất

Là cuốn từ điển vừa được NXB Thế Giới hoàn thành sau hơn 10 năm dày công biên soạn với sự tham gia của 106 giáo sư, nhà nghiên cứu.Từ điển do GS Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá chủ biên.

Từ những năm 1983-1984, NXB Khoa học xã hội đã có Từ điển Văn học. Từ điển văn học (bộ mới) là công trình tiếp nối bộ sách cũ đồng thời được bổ sung, sửa chữa, nâng cấp lên một bước căn bản, phù hợp với hoàn cảnh đổi mới của đất nước và phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Từ điển mới có 2.300 trang, gồm bốn bộ phận: tác gia, tác phẩm, tổ chức và hoạt động văn học, thuật ngữ văn học… Về tác gia: Có 1453 tác gia tiêu biểu của 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Việt Nam có 591 người.

Về tác phẩm, Hội đồng biên soạn trân trọng tất cả những sáng tạo nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, có giá trị nhân đạo sâu sắc và phẩm chất thẩm mỹ cao. Ngoài ra, còn có một số nhà văn hóa, tư tưởng, sử gia…có thành quả cụ thể ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sự phát triển của văn học…

Ở phần nào số lượng mục từ cũng phong phú hơn hẳn, với nhiều tư liệu mới, mang tính chuyên sâu và phổ cập cao. Để giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu, Từ điển văn học (bộ mới) có 10 bảng phụ lục…

Từ điển văn học (bộ mới) là công trình công phu, có ý nghĩa với nhiều tác giả. Do thời gian biên soạn kéo dài nên đã có 11 tác giả từ trần mà không kịp nhìn thấy thành phẩm của mình như các giáo sư, nhà giáo: Dương Xuân Cương, Đinh Việt Anh, Đỗ Hồng Chung, Huỳnh Lý, Lục Văn Pảo, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Văn Khỏa, Triêu Dương, Vũ Quốc Uy và Tố Như (Nguyễn Du Chi).

Ngay trong những ngày bộ sách đang hoàn chỉnh thì chủ biên kỳ cựu Đỗ Đức Hiểu cũng không chờ đợi được, đã qua đời sau một cơn bệnh. Việc công bố ấn phẩm Từ điển văn học (bộ mới) được xem như một kỷ niệm thiêng liêng để tập thể tác giả không quên công lao những thành viên đã đóng góp sức lực vào bộ sách cho đến hơi thở cuối cùng.

H.T

 
 

Các tin, bài viết khác