Đảm bảo 90% hàng Việt bán trong siêu thị MM Mega Market

SGGP
Bộ Công thương và hệ