Đánh giá tác động môi trường khi nạo vét vùng nước cảng biển

SGGP
Theo dự thảo Quy chế quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất khi thực hiện hoạt động nạo vét duy tu trong các vùng nước này, chủ đầu tư và nhà đầu tư phải thực hiện một số quy định về đánh giá tác động môi trường.
Cụ thể, lần đầu thực hiện hoạt động nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng thủy nội địa phải lập kế hoạch theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với những lần tiếp theo thực hiện hoạt động nạo vét, duy tu, duy trì chuẩn tắc thiết kế công trình, không thay đổi vị trí đổ chất nạo vét hoặc vị trí đổ chất nạo vét thay đổi nhưng có ranh giới giáp ranh với vị trí cũ thì chỉ thực hiện việc quản lý, giám sát môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. 

Liên quan đến giấy phép nhận chìm ở biển, dự thảo cũng quy định rõ: lần đầu thực hiện đổ chất nạo vét ra biển phải thực hiện thủ tục cấp phép nhận chìm ở biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Trong trường hợp giấy phép nhận chìm ở biển hết thời gian hiệu lực mà vị trí được cấp phép nhận chìm vẫn còn khả năng chứa chất nạo vét, chỉ thông báo việc thực hiện đổ chất nạo vét ra biển đến cơ quan Nhà nước đã cấp phép nhận chìm ở biển để quản lý giám sát. Chất nạo vét từ hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa được nhận chìm ở biển không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển và đóng tiền sử dụng khu vực biển.

BÌNH LÊ

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Ngành dệt may và cơ hội nâng tầm cao mới

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) dệt may trước những thách thức đến từ hội nhập cũng như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, TPHCM đang có những giải pháp tích cực để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN phát triển, nâng tầm cao mới. 

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Mất ưu đãi từ FTA vì thiếu chuẩn bị nguồn nguyên liệu

Việt Nam đã và đang tham gia ký kết 16 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, tạo cơ hội giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Thế nhưng, tính đến nay, tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các FTA của Việt Nam mới chỉ đạt 40%. Nguyên nhân vì doanh nghiệp không chuẩn bị nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Phòng cháy chữa cháy

Trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ khi vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC được nâng cao thì mới bảo vệ được thành quả sản xuất, phục vụ đời sống xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.