Đẩy nhanh tiến độ thu giá điện tử tự động không dừng

SGGP
Ngày 27-2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Sau 1 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, việc triển khai hệ thống thu giá vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; chưa ban hành các văn bản quy định cụ thể về quản lý, vận hành hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; chưa xây dựng lộ trình cụ thể để chuyển sang thu giá tự động đối với từng trạm thu giá; việc triển khai đầu tư các trạm thu giá còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông…
Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành khung tiêu chuẩn chung về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, làm cơ sở để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu giá.
Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh thành khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 1 lộ trình cụ thể chuyển thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ sang thực hiện theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với tất cả các dự án hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT.
Việc này phải bảo đảm nguyên tắc chỉ sử dụng một công nghệ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng thống nhất trên toàn quốc; kết nối liên thông, đồng bộ trong toàn quốc và mỗi phương tiện tham gia giao thông chỉ sử dụng 1 thẻ định danh (thẻ đầu cuối) để lưu thông qua tất cả các trạm thu giá. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu dừng hoạt động thu giá đối với các dự án không thực hiện đúng lộ trình cho đến khi triển khai tổ chức thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất