Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc năm 2018 đạt 24m² sàn/người

SGGP
Theo Bộ Xây dựng, năm 2018, toàn ngành đã hoàn thành 58 triệu m2 nhà ở, đưa diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt 24m² sàn/người, tăng 0,6m2 sàn/người so với năm 2017.

Ngoài ra, cả nước cũng hoàn thành khoảng 5.800 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 290.000m2. Lĩnh vực xây lắp của ngành tăng trưởng 9,16%, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng khoảng 4%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,4% (tăng 0,9% so với năm 2017), số đô thị trong toàn quốc là 819 (tăng 6 đô thị so với năm 2017). 2018 cũng là năm Bộ Xây dựng tập trung vào việc hoàn thiện thể chế và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Đã có 3 dự thảo dự án luật là: Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Kiến trúc, Luật sửa đổi bổ sung các Luật Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch đô thị để trình Chính phủ và Quốc hội. 

BÌNH LÊ

Các tin, bài viết khác

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Doanh nghiệp phụ trợ - yếu và thiếu

Dù xác định tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ giúp doanh nghiệp nâng giá trị, tiếp cận với thế giới và thu lợi nhuận cao, nhưng đến nay các nhà đầu tư nước ngoài rất cần doanh nghiệp phụ trợ, mà Việt Nam vẫn không đáp ứng được. 

Phát triển bền vững

Abbott giữ vững danh hiệu một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Là một trong những công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới với 103.000 nhân viên trên toàn cầu, Abbott luôn giữ được những vị trí dẫn đầu về Nơi làm việc đáng ngưỡng mộ nhất thế giới, 50 công ty có đội ngũ nữ lãnh đạo lớn nhất, Nhà tuyển dụng hàng đầu…

Xúc tiến công nghiệp thương mại