Điều chỉnh cấp phép ô tô tải vào nội đô TPHCM

SGGPO
Ngày 7-12, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã ký Quyết định số 4T/2018/QĐ-UBND ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19-7-2018 của UBND TP ban hành quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TPHCM.

Điều chỉnh cấp phép ô tô tải vào nội đô TPHCM

Cụ thể, theo quyết định mới này sẽ ngưng hiệu lực thi hành các Điều 6, 7, 8, 9 và 11 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19- 7-2018 của UBND TP về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.

Thời điểm ngưng hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi nội dung tại các Điều 6, 7, 8, 9 và 11 của Quy định ban hành cũ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

UBND TP giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND TP khẩn trương nghiên cứu, tham mưu trình UBND TP xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số nội dung nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật; thời gian thực hiện trước ngày 14-12-2018.

 

 

 

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch

Bút Sài Gòn

Sự kiện vấn đề