Giá vàng ngày 10-2-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,861,0001,868,000
 24K1,838,0001,868,000
 18K1,356,0001,416,000
 14K1,044,0001,104,000
 SJC1c1,861,0001,871,000

Hà Nội

SJC1,861,0001,870,000

Đà Nẵng

SJC1,861,0001,868,000

Cần Thơ

SJC1,861,0001,868,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác