Hà Nội: Bán hàng rong cũng có thể bị xử lý hình sự

Ngày 24-1 tới, “Quy định quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội” sẽ có hiệu lực thực hiện. Theo đó, người bán hàng rong có thể bị xử lý hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng các quy định về thương mại và quản lý đô thị.

Cụ thể, người bán hàng rong không được phép kinh doanh các loại hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, quá thời hạn sử dụng, hàng không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; hàng không đảm bảo chất lượng, bao gồm hàng mất phẩm chất, hàng kém chất lượng, hàng nhiễm độc và động thực vật bị dịch bệnh.
 
Các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm hoặc cho phép người bán hàng rong sẽ được TP Hà Nội thông báo công khai bằng biển báo và trên phương tiện thông tin đại chúng.

ANH THƯ

Các tin, bài viết khác