Hiểu đúng mới làm đúng

SGGP
Một trong những vấn đề nóng không chỉ diễn ra tại Diễn đàn Quốc hội kỳ họp thứ 4 khóa XIV này mà còn của toàn xã hội, đó là vấn đề bàn cơ chế cho Đặc khu kinh tế, trước mắt ở 3 nơi: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). 
Thực ra, từ sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975), đặc biệt từ ngày khởi động công cuộc đổi mới (1986), Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương thí điểm các khu hành chính, khu kinh tế theo hướng mở để rút kinh nghiệm, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra. Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo; Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế Nghi Sơn... là những ví dụ. 

Việc chủ trương thí điểm ấy về cơ bản tạo được sự đồng thuận trong Đảng, ngoài dân bởi mục tiêu, lộ trình, biện pháp của nó minh bạch, rõ ràng. Người ta nghĩ đến lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cái gì có lợi cho dân, cho nước thì làm; có hại cho dân, cho nước thì tránh. Vì thế có sự đồng thuận khá cao và các khu hành chính, khu kinh tế đó vận hành theo dòng chảy chung của lịch sử và xã hội. 
Lần này, dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) chưa được Quốc hội thông qua đã dấy lên làn sóng dư luận khác nhau. Vấn đề nhạy cảm nhất là việc sẽ cho đối tác thuê đất đến 99 năm và việc quản lý các khu đất vàng ấy ra sao? Vì sao vậy? 

Theo chúng tôi, có nhiều nguyên nhân, nhưng có 2 nguyên nhân chính sau đây:

Thứ nhất, dự án luật này chưa được tuyên truyền rộng rãi đến cử tri và toàn xã hội. Nhiều vấn đề có tính nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia chưa được mọi người tường tận, chia sẻ. 

Thứ hai, đây là thời điểm nhạy cảm chính trị, đặc biệt biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, đe dọa chủ quyền, an ninh quốc gia. Và, những bài học nhãn tiền không thể nào làm những người yêu nước, yêu dân tộc yên tâm. 

Do vậy, như Cụ Nguyễn Trãi đã từng nói: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” (Bình Ngô đại cáo), dân có yên, nước mới thái bình; công tác tư tưởng trong lúc này là rất quan trọng và cần thiết. Phải làm cho mọi người hiểu đúng mới có thể làm đúng được. 

Hiểu đúng, trước hết phải cung cấp thông tin để mọi người thông suốt việc thí điểm xây dựng các đặc khu kinh tế là một chủ trương đúng với mục đích vì nước, vì dân. Kế tiếp, phải xác định rõ, đã làm thí điểm thì có ưu có khuyết; từ đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tiếp nữa, những vấn đề có yếu tố nhạy cảm liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia... cần phải được thông tin đầy đủ, thấu đáo. Cử tri cả nước hài lòng về phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên hành lang kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV với 2 chi tiết rất đáng quan tâm: thứ nhất, việc cho thuê đất (dự kiến tối đa là 99 năm) chưa được Quốc hội thông qua. Đặc biệt, mọi người đừng hiểu lầm đây là địa tô mà ta hoàn toàn chủ động; hàng năm UBND Đặc khu phải trình HĐND Đặc khu về giá thuê đất. Thứ hai, Chính phủ và Quốc hội trân trọng sự góp ý của nhân dân sẽ điều chỉnh dự án, theo hướng rút ngắn thời hạn cho thuê đất tối đa, nghĩa là không giữ thời hạn tối đa lên tới 99 năm. Đặc biệt, có chế tài về việc sử dụng đất. 

Như thế đã rõ. Việc bức xúc của cử tri, đặc biệt những người quan tâm đến chủ quyền an ninh quốc gia, những cán bộ lão thành cách mạng là hoàn toàn có cơ sở. Vấn đề còn lại, vẫn như tổ tiên ta đã dạy: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”; dân có yên, nước mới thái bình. 

Cần làm tốt công tác tư tưởng. Có hiểu đúng mới làm đúng! 

TRẦN THẾ TUYỂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Để thoát cảnh “nô lệ về công nghệ”

Mở đầu ngày mới với chiếc di động Việt tên tuổi, kết nối vào mạng 5G, dùng các ứng dụng để giao dịch, điều khiển các thiết bị gia đình qua cảm biến… đáng lẽ ra phải là thực tại của chúng ta. Nhưng hình như chúng ta đã chậm bước, vuột mất cơ hội, dù trước đây đã có chiến lược và đầu tư.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Hiện thực hóa đô thị sáng tạo phía Đông

Với vị trí và vai trò TPHCM lựa chọn địa bàn phía Đông với diện tích 22.000ha gồm 3 quận (2, 9 và Thủ Đức) để quy hoạch xây dựng đô thị sáng tạo là ý tưởng đúng đắn rất đáng trân trọng và cần ủng hộ. 

Tin buồn

Tin buồn Đồng chí NGUYỄN PHÚC THANH

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí NGUYỄN PHÚC THANH, sinh ngày 25-6-1944