Hình thức huy động vốn mới của doanh nghiệp cổ phần

Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) và Công ty Chứng khoán Quốc tế (VISecurities) vừa tổ chức lễ công bố phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII). Đây là lần đầu tiên hình thức huy động vốn bằng trái phiếu của một công ty cổ phần được phát hành thành công.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp cổ phần hóa khi thực hiện huy động vốn để mở rộng đầu tư sản xuất hay đầu tư vào các lĩnh vực khác, thường sẽ sử dụng hình thức huy động thông qua việc tăng vốn điều lệ để bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Vì vậy, việc phát hành thành công trái phiếu của CII sẽ là một bước mới trong việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế.

Theo một số chuyên gia về kinh tế, việc phát hành trái phiếu là một phương thức huy động vốn trung và dài hạn rất phổ biến trên thế giới, thông qua đó, doanh nghiệp sẽ huy động được nguồn vốn trực tiếp trên thị trường tài chính và đa dạng hóa cơ cấu vay của doanh nghiệp. Chính vì vậy, đây là một nghiệp vụ mới và đầy tiềm năng đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Thanh, Chủ tịch HĐQT CII cho biết, hiện nay do thành phần cổ đông của công ty đa dạng và có tiềm lực tài chính nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc mở rộng hợp tác đầu tư và huy động vốn. Ngoài hình thức huy động vốn qua cổ phiếu, công ty còn huy động vốn thông qua phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi và vay ngân hàng cho các dự án ngắn hạn.

Và tùy vào thời gian và mức độ lợi nhuận mang lại của dự án, mức độ thị trường chấp nhận đối với các hình thức huy động vốn, trong đó quan trọng là các nhà đầu tư hiểu biết thế nào về mức độ rủi ro, để từ đó doanh nghiệp lựa chọn hình thức huy động vốn phù hợp. Hiện nay, CII có một số dự án đầu tư dài hạn và hứa hẹn hiệu quả cao, tức là lợi nhuận nhiều, vì thế hình thức huy động trái phiếu là thích hợp.

Với thế mạnh của mình, cùng với uy tín của các nhà tư vấn và bảo lãnh phát hành, CII đã phát hành thành công trái phiếu theo yêu cầu huy động của mình. Trái phiếu CII có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 10,3%/năm, trả hàng năm và được phát hành theo hình thức ghi sổ và đã có 7 nhà đầu tư mua hết. Việc huy động vốn thông qua đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án như: dự án cao ốc 70 Lữ Gia, dự án 152 Điện Biên Phủ, dự án khu dân cư Tân An Hội và dự án khu tái định cư Tam Tân.

Trước đó, năm 2006, VIB Bank đã bảo lãnh phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu của Tổng Công Điện lực Việt Nam. VIB Bank đã rất tự hào trong vai trò hỗ trợ CII phát hành thành công trái phiếu lần này, với đặc điểm là lần đầu tiên trên thị trường đã bảo lãnh phát hành thành công trái phiếu của một công ty cổ phần.

Việc phát hành thành công trái phiếu cho CII sẽ mở ra một bước phát triển mới của thị trường trái phiếu và VIB Bank cũng đã cam kết sẽ tham gia phát triển mạnh mẽ hơn vào thị trường vốn tại Việt Nam trong thời gian tới.

THIÊN LỘC

Các tin, bài viết khác