Kiểm nghiệm thực phẩm ở địa phương chưa thống nhất và chính xác

SGGP
Tại hội nghị khoa học Kiểm nghiệm thực phẩm năm 2018 diễn ra trong ngày 4 và 5-10 ở Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm của Việt Nam hiện nay về cơ bản đã tiếp cận được với thế giới.

Trong số 63 cơ quan kiểm nghiệm của cả nước, đã có 55 đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025 về thực hiện, thực hành phòng kiểm nghiệm tốt, riêng về kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu có 15 cơ quan. 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, hệ thống kiểm nghiệm của Việt Nam trong những năm qua đã được chú trọng đầu tư từ tuyến trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, trang thiết bị hiện đại, chính xác vẫn chủ yếu tập trung tại tuyến trung ương. 

Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đang tập trung nâng cao năng lực kiểm nghiệm đối với tuyến địa phương bằng nhiều hình thức như: cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm nghiệm… 

NGUYỄN QUỐC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Nhà ở cho người nhập cư

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các quận/huyện cần dựa theo đặc thù phát triển của địa phương mình để có chính sách nhà ở phù hợp cho người nhập cư. 

Tin buồn