Kiểm tra tài chính Đảng - Sâu sát, quyết liệt hơn

“Tình hình vi phạm qua kiểm tra tài chính Đảng là đáng lo ngại, kiểm tra ở đâu cũng có vi phạm ở mức độ khác nhau, có nơi cán bộ bị xử lý kỷ luật Đảng, cá biệt bị xử lý bằng pháp luật…” - đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính Đảng được tổ chức tại TPHCM ngày 11-8.

Báo động dùng đất đai, tài sản để liên doanh

Theo người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kỳ khóa X, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ đạo quyết liệt, đương đầu với những lĩnh vực, những nơi khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, khó vào, những vụ việc bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Tính chất, mức độ các cuộc kiểm tra sâu sát hơn, quyết liệt hơn, tấn công ngay vào các điểm trước đây cho là vùng cấm.

Kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát được các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đặt niềm tin vào thái độ kiên quyết, khách quan của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp trước tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền hiện nay.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát hiện số tiền sai phạm hơn 80,47 tỷ đồng; ủy ban kiểm tra các cấp phát hiện số tiền sai phạm hơn 56 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi (91,99%) so với nhiệm kỳ Đại hội IX…

Một số sai phạm mang tính phổ biến như chi tiêu sai chế độ, không đúng định mức, quá tiêu chuẩn; có nơi để tiền ngoài sổ sách, lập quỹ trái phép để chi tiêu nội bộ; việc quản lý đất đai, tài sản lỏng lẻo; việc dùng đất đai, tài sản để liên doanh dẫn đến thua lỗ là vấn đề báo động.

“Kết quả đó phản ánh công tác tài chính Đảng ở một số nơi không lành mạnh, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ là một nguy cơ” - đồng chí Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh.

Vẫn còn né tránh, ngại va chạm

Mặc dù công tác kiểm tra tài chính Đảng của ủy ban kiểm tra các cấp đã có bước chuyển biến rõ rệt trong nhiệm kỳ qua, song việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính Đảng còn nhiều hạn chế, kết quả kiểm tra tài chính Đảng chưa tương xứng với thực tế vi phạm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Vì sao có tình trạng này? Nhiều nguyên nhân cơ bản đã được chỉ ra: Trước hết là do cấp ủy thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chưa tạo điều kiện cho việc kiểm tra tài chính Đảng. Nhận thức của cả chủ thể kiểm tra và đối tượng kiểm tra cũng chưa đúng đắn, đầy đủ. Trong thực tế, không ít người đứng đầu tổ chức, đơn vị được kiểm tra cho rằng tổ chức, đơn vị mình không thuộc đối tượng kiểm tra dẫn đến việc không tạo điều kiện, đối phó, thắc mắc lên cấp trên hoặc thực hiện một cách miễn cưỡng.

Bên cạnh đó, ủy ban kiểm tra các cấp chưa thật quyết tâm, còn né tránh, ngại va chạm. Bộ máy, cán bộ làm công tác kiểm tra tài chính Đảng chưa được quan tâm, thiếu tính chuyên nghiệp…

“Phải coi trọng việc tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa tác dụng của kiểm tra, giám sát tài chính Đảng là làm trong sạch, lành mạnh tổ chức của mình, cho mình. ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động xây dựng chương trình kiểm tra tài chính Đảng hàng năm phù hợp với tình hình địa phương. Phải xác định được đối tượng kiểm tra ở những lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh vi phạm. Việc kiểm tra thu, nộp và sử dụng Đảng phí cũng không thể coi nhẹ vì thực tế qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm” - đồng chí Nguyễn Văn Chi cho biết.

Sẽ có quy định thời gian giải mã thông tin “mật”

Một trong những vấn đề được dư luận rất quan tâm hiện nay là công khai thông tin của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thực hiện thông báo kết luận số 226-TB/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau 1 năm thực hiện thông báo kết luận trên, việc tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã đạt được một số kết quả bước đầu, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động, làm cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa tác dụng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Theo báo cáo của ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành trong nước, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai kết quả các kỳ họp 27, 28, 29, 30, 31, 32, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân rất hoan nghênh và đồng tình ủng hộ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc công khai kết quả các kỳ họp, công khai thông tin của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có tác dụng tốt trong dư luận và có tác dụng tích cực trong giáo dục cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng chủ động phòng ngừa, răn đe những lỗi vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Thế nhưng, một số tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát chưa có sự đồng thuận cao về việc công bố trên báo chí kết quả kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, để tiếp tục thực hiện tốt thông báo kết luận số 226 của Ban Bí thư trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ sớm xây dựng, trình Ban Bí thư xem xét ban hành quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau kỳ họp của ủy ban kiểm tra các cấp (từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới cơ sở); xây dựng quy định về thời gian giải mã thông tin “mật” đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để triển khai thực hiện. 

Trong nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền trên 20.000 đảng viên; tham mưu, giúp cấp ủy cấp mình thi hành kỷ luật trên 50.000 đảng viên. ủy ban kiểm tra các cấp đã giải quyết khiếu nại kỷ luật gần 2.000 trường hợp. Trong đó, giữ nguyên hình thức kỷ luật 1.400 trường hợp, thay đổi hình thức kỷ luật (tăng, giảm hoặc xóa hình thức kỷ luật) 500 trường hợp, chiếm 27,38% so với số trường hợp khiếu nại đã giải quyết.

HỒNG QUÂN - HỒNG HIỆP

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sống trong lòng dân

Quần chúng nhân dân là “xương sống” trên mọi mặt trận. Nghĩ về điều đó, những anh bộ đội Cụ Hồ đã nỗ lực xây dựng cơ sở bắt đầu từ việc tạo dựng niềm tin trong dân, thông qua những việc nhỏ mà sâu sắc, đậm chất lính.

Xây dựng Đảng

Trung ương tiếp tục thảo luận về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Ngày 10-10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận về Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự mới

Cải cách hành chính