Mô hình Tuần hoàn khép kín

SGGP
Tại diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững 2017 (VCSF 2017) vừa diễn ra ở Việt Nam, tập đoàn SCG đã chia sẻ mô hình Tuần hoàn khép kín với mục tiêu trở thành đơn vị kinh doanh tiên phong theo định hướng bền vững.
Phần trình bày của SCG nhấn mạnh những lợi ích nổi bật của mô hình trong việc tăng hiệu quả sản xuất, mang tới sự thịnh vượng và cơ hội nghề nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị. 

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững 2017 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, quy tụ hơn 350 đại diện cơ quan Chính phủ, khu vực tư nhân và tổ chức xã hội nhằm thảo luận về các giải pháp kinh doanh sáng tạo, đem lại lợi ích kinh tế và giúp giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội. 

Ông Montri Mahaplerkpong, đại diện SCG, cho biết: Để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á, SCG đã nỗ lực triển khai mô hình Tuần hoàn khép kín xuyên suốt trong chuỗi cung ứng, từ khâu chọn lọc nguyên vật liệu thô đến quá trình sản xuất và tiêu thụ. Trong hoạt động thu mua, tập đoàn yêu cầu các nhà cung ứng phải đạt Tiêu chuẩn Xanh theo ISO 14000 và các nguyên vật liệu thô có đầy đủ chứng chỉ về môi trường. Trong sản xuất, SCG đã ứng dụng thành công hệ thống xử lý nước thải với chất lượng nước đầu ra có thể tái sử dụng. Các nhà máy giấy của SCG đã giảm được lượng nước tiêu thụ từ 15m³/tấn còn 6,5m³/tấn; nước sau khi thải ra tiếp tục được xử lý cho mục đích tưới tiêu. Sản phẩm của SCG cũng được tiếp thị theo hướng nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tính bền vững và giá trị sinh thái tác động đến đời sống của người dân.

KIẾN THANH

Các tin, bài viết khác