Năm 2019: Điện tử hóa hoạt động thu tiền ở các trạm BOT

SGGP
Ban hành kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Tổng cục Hải quan chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện đầy đủ việc xây dựng Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN và Thuận lợi hóa thương mại; Tổng cục Thuế chủ trì thực hiện áp dụng điện tử hóa tại các trạm thu tiền dịch vụ đường bộ ở các dự án BOT theo đúng lộ trình, thực hiện kết nối điện tử giữa trạm thu giá phí cơ quan thuế, đồng thời chia sẻ thông tin cho Bộ Giao thông Vận tải khi cần để đàm phán với chủ đầu tư và làm cơ sở cho các nghiên cứu dự án mới.

Về chế độ báo cáo, Tổng cục Hải quan báo cáo 6 tháng/lần gửi Thủ tướng Chính phủ. Các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì thì các đơn vị được giao chủ trì chủ động thực hiện theo tiến độ quy định lại Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 139/NQ-CP và gửi văn phòng bộ trước ngày 5-12 hàng năm.

CHẾ HÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch

Nhà ở cho người nhập cư

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các quận/huyện cần dựa theo đặc thù phát triển của địa phương mình để có chính sách nhà ở phù hợp cho người nhập cư. 

Bút Sài Gòn

Sự kiện vấn đề