Từng bước di dời đồng hồ nước ra bên ngoài nhà dân nhằm giảm thất thoát nước

Giải pháp giảm thất thoát nước hiệu quả

Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã kéo giảm mạnh tỷ lệ thất thoát nước sạch từ trên 35% (năm 2015) xuống còn 29,46%, tương đương lượng nước giảm được gần 2 triệu m³.

Hầu hết các mẫu nước giếng không đạt chuẩn

Theo kết quả giám sát chất lượng nước ngầm (nguồn nước giếng tự khai thác) tại các hộ dân ở TPHCM của Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, hầu hết các nguồn nước giếng đều không đạt tiêu chuẩn về nước dùng cho sinh hoạt (Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế), thể hiện ở các chỉ tiêu: pH, sắt và khoảng 50% mẫu nước không đạt chỉ tiêu amoniac.

Giảm giá để dân sử dụng nước sạch

Thống kê mới nhất của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho thấy, toàn TPHCM hiện nay có gần 113.500 đồng hồ nước (ĐHN) được gắn mới nhưng người dân không sử dụng, chiếm tỷ lệ 9% trong tổng số ĐHN được lắp đặt trên toàn hệ thống mạng cấp nước (trên 1.280.000 ĐHN). 

Kiểm tra độc lập chất lượng nước

Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, để chất lượng nước đầu ra luôn đạt chuẩn quốc gia, hàng tháng tổng công ty đã gửi mẫu nước sạch ra khỏi nhà máy đến Phòng thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 phân tích đối chứng.