Ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng lạc quan

SGGP
Theo Sở Công thương TPHCM, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp TPHCM đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng của ngành khai khoáng, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành. 

Cụ thể, dựa trên tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng GRDP từ năm 2015 đến nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo liên tục tăng từ 14,6% (bình quân giai đoạn 2011-2015) lên 18,3% (năm 2018). Trong khi đó, ngành khai khoáng giảm từ 8,8% còn 6%. 

Tăng trưởng sản xuất của nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo cũng được ghi nhận là đồng đều hơn giữa các sản phẩm như sắt thép thô, khí hóa lỏng, xăng dầu, alumin, vải dệt, thức ăn phục vụ nuôi thủy sản... Riêng nhóm điện thoại di động giảm 0,1% so với cùng kỳ.
 
Về chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2018 tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, tăng 10,2%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất phân phối điện tiếp tục có mức tăng trưởng tốt, là những yếu tố tích cực, tạo động lực vững chắc để đạt được mục tiêu kế hoạch tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp, tăng 10,2%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao là 9%. Đây cũng là cơ sở nền tảng để ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của TPHCM tăng trưởng mạnh trong năm 2019. 

 

MINH XUÂN

Các tin, bài viết khác

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Chương trình bình ổn thị trường

Chợ truyền thống giảm mãi lực: Nhiều tiểu thương ngưng kinh doanh

Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã khảo sát thực tế tại nhiều chợ truyền thống và làm việc với UBND các quận huyện nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống chợ, công tác triển khai quy hoạch, đầu tư phát triển và quản lý chợ trên địa bàn TPHCM.

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Nâng cao tỷ lệ phát triển năng lượng tái tạo

Trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) ở Việt Nam, Chính phủ đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như tăng tỷ lệ NLTT trong tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp lên 32,3% vào năm 2030 và khoảng 44% vào năm 2050; tỷ lệ điện năng sản xuất từ NLTT tăng 32% vào năm 2030 và lên 42% vào năm 2050.