Người đứng đầu chịu trách nhiệm cải cách hành chính

SGGP
Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-BTC về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong lĩnh vực tài chính.

 Mặc dù công tác CCHC thời gian qua đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn không ít hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu do người đứng đầu đơn vị chưa coi trọng công tác CCHC; việc tổ chức thi hành các nhiệm vụ CCHC còn thiếu đồng bộ, thiếu sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị khi phối hợp triển khai công việc.

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, phấn đấu các chỉ số CCHC đạt chuẩn xếp hạng ASEAN 4, chỉ thị đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC; phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… Trong đó, để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu thủ trưởng đơn vị thuộc bộ chịu trách nhiệm tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC được giao. Kết quả đạt được hàng năm là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, năng lực lãnh đạo điều hành của thủ trưởng đơn vị và cũng là một trong các tiêu chí để bổ nhiệm cán bộ, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân.

 

HÀN NI

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Nhanh chóng đa dạng nguồn cung điện

Ngành điện dự báo, trong thời gian tới nguồn cung điện sẽ thiếu hụt nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, đặc biệt ở khu vực miền Nam. Vì thế, việc xây dựng chính sách hỗ trợ để khuyến khích các nhà đầu tư nhanh chóng đa dạng hóa nguồn cung điện là giải pháp cấp bách hiện nay.

                    
                                                                                                                                                                  

Chương trình bình ổn thị trường

Phát huy tối đa hiệu quả từ chỉ dẫn địa lý

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và một số tổ chức quốc tế cùng ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Đây là động thái mới nhằm khai thác nguồn lực từ CDĐL, gia tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản trên thị trường.

Quy hoạch kiến trúc