Nhật Bản hỗ trợ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

SGGP
Bộ TN-MT vừa phê duyệt Dự án “Hỗ trợ thực hiện lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu trong đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam”.

 Dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản phối hợp Bộ TN-MT thực hiện, với 2 mục tiêu chính là xây dựng các chính sách, văn bản quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia giai đoạn 2020-2030, nhằm thực hiện các mục tiêu đã cam kết trong NDC của Việt Nam. Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2019 đến 2020, với nguồn vốn do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản quản lý và Cục Biến đổi khí hậu bố trí, sắp xếp nhân lực, cơ sở vật chất.

Dự án bao gồm các hoạt động tham vấn hỗ trợ hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định về lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các văn bản hướng dẫn về kiểm kê khí nhà kính, quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) cấp ngành, tỉnh, thành phố; danh sách các lựa chọn công nghệ các-bon thấp để triển khai các hoạt động giảm nhẹ; hướng dẫn thực hiện kiểm kê khí nhà kính và MRV các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở cấp ngành, tỉnh, thành phố; thực hiện thí điểm và có kết quả kiểm kê khí nhà kính tại các tỉnh, thành phố được lựa chọn; tăng cường năng lực cho Bộ TN-MT, các bộ ngành liên quan và các cơ quan quản lý tại tỉnh, thành phố về kiểm kê khí nhà kính và MRV các hoạt động giảm nhẹ. 

HỒNG HẠNH

Các tin, bài viết khác

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Nâng cao tỷ lệ phát triển năng lượng tái tạo

Trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) ở Việt Nam, Chính phủ đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như tăng tỷ lệ NLTT trong tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp lên 32,3% vào năm 2030 và khoảng 44% vào năm 2050; tỷ lệ điện năng sản xuất từ NLTT tăng 32% vào năm 2030 và lên 42% vào năm 2050. 

Phát triển bền vững

Phòng cháy chữa cháy

Nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC đã lạc hậu

Ngày 16-8, phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc. Trước đó, UBTVQH đã tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018.

Hợp tác kinh tế và đầu tư