Ông Nguyễn Minh Hải làm Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại TPHCM

SGGP
Hội Làm vườn và Trang trại TP hiện có 131 cơ sở chi hội, câu lạc bộ (CLB) chuyên ngành và CLB khuyến nông - VAC, tổ hợp tác, hợp tác xã ở 5 huyện và các quận ven còn nông nghiệp.
Tại đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại TPHCM nhiệm kỳ 2017-2022 cuối tuần qua, ông Nguyễn Minh Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch và ông Nguyễn Đình Cương tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.   

 Nhiệm kỳ vừa qua, hội thành lập được 10 chi hội và CLB chuyên ngành như CLB Trang trại hoa lan với 64 hội viên là chủ trang trại, hiện đang chuẩn bị thành lập CLB Trang trại nuôi và tiêu thụ cá sấu, CLB Trang trại bưởi da xanh. Cũng nhiệm kỳ qua, hội đã kết nạp thêm 864 hội viên, trong đó có 8 chủ trang trại, nâng số hội viên lên trên 4.500 người (có 30 chủ trang trại), nhưng vẫn giảm 504 hội viên (do đô thị hóa, hội viên chuyển đổi qua ngành nghề khác, có 65 chủ trang trại chuyển sinh hoạt về địa phương nơi có trang trại đang hoạt động).  

Các hội viên của hội đã chuyển đổi diện tích từ lúa sang vườn cây ăn trái trên 1.800ha, cải tạo vườn tạp 2.017ha, góp phần phát triển vườn cây ăn trái lên 11.000ha, trong đó có gần 2.000ha cây ăn trái ven sông Sài Gòn, Đồng Nai, có khả năng kết hợp làm du lịch sinh thái cộng đồng. Ngoài ra, hàng ngàn hộ được hội tư vấn, hướng dẫn trồng rau tự túc cho gia đình, qua đó đã hình thành và phát triển vườn rau dinh dưỡng gia đình ở các quận nội thành.  

CÔNG PHIÊN

Các tin, bài viết khác