Phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu tại TPHCM

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách TP kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2018 của TPHCM. 

Theo đó, tổng số vốn bổ sung trên 11.400 triệu đồng.

Trong đó, dự án hỗ trợ phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia 1.380 triệu đồng.

Dự án đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người 2.300 triệu đồng.

Dự án hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và năng lực xử lý án ma túy của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân các cấp 1.000 triệu đồng.

Dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn bán ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp được cấp vốn 500 triệu đồng. Cuối cùng, dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn là 6.220 triệu đồng.

KIM HUYỀN

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Nhanh chóng đa dạng nguồn cung điện

Ngành điện dự báo, trong thời gian tới nguồn cung điện sẽ thiếu hụt nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, đặc biệt ở khu vực miền Nam. Vì thế, việc xây dựng chính sách hỗ trợ để khuyến khích các nhà đầu tư nhanh chóng đa dạng hóa nguồn cung điện là giải pháp cấp bách hiện nay.

                    
                                                                                                                                                                  

Chương trình bình ổn thị trường

Phát huy tối đa hiệu quả từ chỉ dẫn địa lý

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và một số tổ chức quốc tế cùng ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Đây là động thái mới nhằm khai thác nguồn lực từ CDĐL, gia tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản trên thị trường.

Quy hoạch kiến trúc