Phấn đấu 100% quận, huyện xây dựng điểm bán hàng Việt cố định

SGGP
Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện CVĐ đến năm 2024 với mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp (DN), người sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mọi người dân Việt Nam trong thực hiện CVĐ. 

Cụ thể, đến năm 2020, 100% người tiêu dùng và DN biết đến CVĐ; 100% sở ngành và tổ chức chính trị - xã hội, quận huyện xây dựng được kênh truyền thông “Tự hào hàng Việt”; 80% thị phần hàng Việt có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; 100% quận, huyện triển khai chương trình xây dựng điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững; duy trì tổ chức được dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt...

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Ban chỉ đạo cũng đổi mới phương thức triển khai CVĐ theo hướng kế thừa những kết quả đã đạt được, mở rộng phạm vi, đối tượng hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tăng tính tự chủ của nền kinh tế đất nước trong tình hình mới cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức thông tin, tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt.

Phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cơ quan tuyên truyền, thông tấn, báo chí, trường học... trong công tác tuyên truyền để người tiêu dùng và người sản xuất hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc sản xuất. lưu thông phân phối và tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có chất lượng.

Các DN đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

TƯỜNG DÂN

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Tăng tỷ lệ mỹ phẩm Việt tại hệ thống phân phối nội

Vừa qua, tại cuộc họp báo giới thiệu về triển lãm làm đẹp lớn nhất Việt Nam, ông Bart Verheyen, Giám đốc thương mại chuỗi hệ thống cửa hàng Medicare, nhận xét sản phẩm mỹ phẩm nội địa đang có sự gia tăng thị phần đáng kể tại thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Phòng cháy chữa cháy

Trám “lỗ hổng”

Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014-2018”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho biết từ tháng 7-2014 đến tháng 7-2018, cả nước đã xảy ra 13.149 vụ cháy, làm chết 346 người, bị thương 823 người; thiệt hại về tài sản ước tính 6.524,8 tỷ đồng và 6.462ha rừng.