Phấn đấu 100% quận, huyện xây dựng điểm bán hàng Việt cố định

SGGP
Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện CVĐ đến năm 2024 với mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp (DN), người sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mọi người dân Việt Nam trong thực hiện CVĐ. 

Cụ thể, đến năm 2020, 100% người tiêu dùng và DN biết đến CVĐ; 100% sở ngành và tổ chức chính trị - xã hội, quận huyện xây dựng được kênh truyền thông “Tự hào hàng Việt”; 80% thị phần hàng Việt có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; 100% quận, huyện triển khai chương trình xây dựng điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững; duy trì tổ chức được dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt...

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Ban chỉ đạo cũng đổi mới phương thức triển khai CVĐ theo hướng kế thừa những kết quả đã đạt được, mở rộng phạm vi, đối tượng hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tăng tính tự chủ của nền kinh tế đất nước trong tình hình mới cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức thông tin, tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt.

Phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cơ quan tuyên truyền, thông tấn, báo chí, trường học... trong công tác tuyên truyền để người tiêu dùng và người sản xuất hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc sản xuất. lưu thông phân phối và tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có chất lượng.

Các DN đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

TƯỜNG DÂN

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN) sản xuất sản phẩm chủ lực tăng tốc phát triển, Sở Công thương TPHCM đã tiến hành khảo sát năng lực và tháo gỡ những khó khăn cho các DN. Tại các buổi làm việc với sở, hầu hết DN cho rằng, sự thiếu ổn định trong quy hoạch sử dụng đất, nhất là các diện tích đất đã cấp cho DN xây dựng nhà xưởng đang là rào cản trói chân DN phát triển.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Cải cách thủ tục hành chính: Lợi cả đôi đường

Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính được Chính phủ quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đến nay cả nước đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 6.800 dòng hàng trong tổng số gần 10.000 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm hơn 3.400/6.200 điều kiện kinh doanh; tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng…

Phòng cháy chữa cháy

Nâng cao nhận thức PCCC trong cộng đồng

Một trong những vấn đề khó khăn trong công tác PCCC trên địa bàn TPHCM thời gian qua là do một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương chưa thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác PCCC; các điều kiện để đảm bảo yêu cầu công tác PCCC chưa đáp ứng kịp.