Phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế

(SGGPO).- Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 59.000 tỷ đồng, 4.000 ha đất và đã kiến nghị thu hồi hơn 37.900 tỷ đồng. Tuy nhiên việc phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế, trong khi tham nhũng diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực... Đây là thông tin được Thanh tra Chính phủ cho biết tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thanh tra 2016 và triển phương hướng nhiệm vụ năm 2017 diễn ra ngày 11-1.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, năm 2016, toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 59.000 tỷ đồng, 4.000 ha đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 37.900 tỷ đồng, Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các bộ, ngành trung ương và sở, ngành cấp tỉnh đã tiến hành 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 516.604 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 198.578 tổ chức, cá nhân có vi phạm, tổng số tiền vi phạm hơn 43.700 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 32.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, qua công tác thanh tra đã phát hiện 30 vụ, 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 16 vụ, 20 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 5 vụ, 5 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Tiến hành xử lý 20 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 1 người đã bị xử lý hình sự, 10 người bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như; cảnh cáo, khiển trách, các trường hợp còn lại đang trong quá trình xử lý.

Ông Nguyễn Đức Hạnh cũng chỉ rõ, tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Không ít địa phương thực hiện chưa tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có tiến bộ so với năm trước nhưng vẫn còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít. Việc xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát hiện hành vi tham nhũng còn chưa hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của ngành Thanh tra như: việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm, chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng kết luận một số cuộc thanh tra chưa cao. Trong giải quyết khiếu nại, chưa gắn việc tiếp công dân với đối thoại nên kết quả còn hạn chế; việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa quyết liệt. Đáng chú ý, tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất nghiêm trọng và chưa bị đẩy lùi. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn hạn chế.

Trong năm 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra tập trung thanh tra chuyên đề một số lĩnh vực; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhất là tăng cường công tác phát hiện, phối hợp xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra.

MINH KHANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Đất công không đẻ mãi trứng vàng

"Nguồn đất công hãn hữu lắm rồi, không còn dồi dào nữa. Các hình thức đầu tư đổi nguồn lực từ đất hiện nay khó khăn, các khu đất có vị trí đắc địa đã sử dụng gần hết", Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM cho biết.

Tin buồn