Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(SGGP).- Ngày 14-2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016, thảo luận trọng tâm phối hợp công tác năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, những kết quả triển khai Quy chế phối hợp công tác đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận Hội nghị

Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm qua, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, qua đó góp phần động viên, khích lệ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân…

“Sự phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Việc thực hiện quy chế phối hợp công tác đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân chấp hành tốt kỷ cương, pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Năm 2017, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt trọng tâm tăng cường phối hợp, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp để người Việt Nam ở nước ngoài tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt lưu ý tới nhiệm vụ đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho Văn phòng Chủ tịch nước chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam để tham mưu Chủ tịch nước về công tác mặt trận trong các hoạt động đối nội, đối ngoại; đặc biệt thúc đẩy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần phát triển quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; trân trọng, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của nhân dân, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam, hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào.

BẢO MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sống trong lòng dân

Quần chúng nhân dân là “xương sống” trên mọi mặt trận. Nghĩ về điều đó, những anh bộ đội Cụ Hồ đã nỗ lực xây dựng cơ sở bắt đầu từ việc tạo dựng niềm tin trong dân, thông qua những việc nhỏ mà sâu sắc, đậm chất lính.

Xây dựng Đảng

Trung ương tiếp tục thảo luận về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Ngày 10-10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận về Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việt Nam và Thế giới

Chủ tịch nước Lào điện thăm hỏi người dân Việt Nam bị thiên tai

Được tin mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam vừa qua gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân Việt Nam, ngày 18-10, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Vững lòng biển đảo

Quảng Ngãi: Cắm mốc khu vực biên giới biển

Ông Võ Văn Phấn-Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), vừa cho biết, địa bàn xã vừa thực hiện hoàn thành việc cắm 2 biển báo “Khu vực biên giới biển” theo Nghị định 71 của Chính phủ. 

Nhân sự mới

Cải cách hành chính