Rà soát số lượng phó chủ tịch UBND cấp cơ sở ở TPHCM

SGGP
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa yêu cầu Sở Nội vụ và chủ tịch UBND quận - huyện và phường - xã, thị trấn thuộc TPHCM thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp.
Theo đó, thực hiện chủ trương luân chuyển chủ tịch UBND theo kết luận 141-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, tiếp tục giữ nguyên số lượng phó chủ tịch UBND cấp quận, cấp phường trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; khi nhân sự phó chủ tịch UBND tăng thêm được giới thiệu để bầu giữ chức vụ cao hơn hoặc điều chuyển, phân công công tác khác hoặc thôi việc, nghỉ hưu thì không bổ sung nhân sự mới.

Sắp tới, các địa phương rà soát, thẩm định chặt chẽ về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi phó chủ tịch UBND cấp quận, cấp phường; hồ sơ, quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm cũng như việc đề nghị điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp quận, cấp phường. Trường hợp đề nghị không đúng về số lượng phó chủ tịch UBND, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi… thì có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương bổ sung, giải trình hoặc báo cáo chủ tịch UBND TP đối với nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận - huyện, báo cáo chủ tịch UBND quận - huyện đối với nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường - xã, thị trấn, để xem xét, quyết định.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, đơn vị hành chính cấp huyện loại I có không quá 3 phó chủ tịch UBND, cấp huyện loại II và loại III không quá 2 phó chủ tịch UBND; đơn vị hành chính cấp xã loại I có không quá 2 phó chủ tịch UBND, cấp xã loại II và loại III có không quá 1 phó chủ tịch UBND. Tuy nhiên, trường hợp thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ thì phó chủ tịch UBND do luân chuyển, điều động được quá số lượng (không quá 1 người) phó chủ tịch UBND đã nêu. 

KIỀU PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất