Sáp nhập 3 Ban thành Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố

SGGPO
Sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây bắc thành phố thành Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố. 

Sáp nhập 3 Ban thành Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố

Ngày 21-8, Văn phòng UBND TP cho biết, về việc sắp xếp lại các Ban quản lý dự án của thành phố, quận, huyện, Ban quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban quản lý dự án ODA trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chấp thuận sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây bắc thành phố thành Ban quản lý phát triển đô thị thành phố, là cơ quan hành chính trực thuộc UBND TP.

UBND TP giao Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây bắc thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND TP sơ kết thí điểm thành lập Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị theo mô hình cơ quan hành chính trong quý 3-2018. Sở Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn chỉnh dự thảo đề án trình Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian sớm nhất.

 

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch

Chưa tháo đúng “nút thắt”

Thời gian gần đây, nhiều bộ ngành, địa phương đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thông tin về các thủ tục làm giấy tờ đất; TPHCM xây dựng quy trình “một cửa” và đưa thông tin quy hoạch công khai trên mạng Internet. 

Bút Sài Gòn

Sự kiện vấn đề