Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ 4, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kết luận: Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách và dân sinh

(SGGP).- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về các giải pháp khắc phục, hạn chế khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước nhân dân và Đảng bộ TPHCM và với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các chủ trương, quy định về xây dựng Đảng; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo Kế hoạch 28-KH/TU ngày 2-4-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, nhóm giải pháp đầu tiên được thực hiện từ nay đến cuối năm 2012 và cả năm 2013, là tập trung giải quyết vấn đề cấp bách, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đáng chú ý là xây dựng đề án “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ban hành quy định về chế độ, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó tập trung đối với các chuyên gia khoa học - công nghệ, quy hoạch - kiến trúc, giao thông (quý 4-2012); hoàn thiện quy chế, quy trình quy hoạch cán bộ nguồn, cán bộ dài hạn (quý 4-2012).

Đồng thời, TP có hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ chủ chốt, cán bộ dân cử các cấp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư và cơ chế để MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo đúng quy định (quý 4-2012). Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TPHCM kết thúc nhiệm vụ; thành lập Ban An ninh - Nội chính Thành ủy. Trong tháng 11-2012, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nhất là việc cưới, việc tang… theo hướng tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và chú trọng vai trò gương mẫu của các đồng chí Thành ủy viên, cán bộ chủ chốt các cấp (tháng 11-2012).

UBND TP rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập đề án, phê duyệt quy hoạch xây dựng; xem xét, bổ sung chính sách bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân trong khu quy hoạch; đồng thời rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, các biện pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo và công bố công khai việc chấm dứt các dự án treo và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện này. Các đồng chí lãnh đạo trong Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM tiếp công dân ít nhất 1 lần/tháng; lãnh đạo các sở - ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, đối thoại, giải quyết các bức xúc, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp và đơn thư khiếu nại. Từ nay đến cuối năm 2013, TP xây dựng và thực hiện kế hoạch bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong cơ quan Đảng, chính quyền; thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ…

Về nhóm giải pháp vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài cần tập trung thực hiện từ nay tới năm 2015, Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh đến nhóm giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí. Trong đó tiếp tục nâng cao hiệu quả, tính chiến đấu, sức thuyết phục của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mang lại hiệu quả cao, thiết thực và có sức lan tỏa rộng; khắc phục tình trạng vô cảm, thờ ơ, né tránh trách nhiệm đi đôi với xử lý nghiêm minh những trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh.

Trong nhóm giải pháp về cán bộ, TP chú trọng đến cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân, cán bộ nữ, cán bộ tuổi trẻ và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; thực hiện luân chuyển cán bộ mặt trận, đoàn thể sang làm công tác Đảng, quản lý nhà nước và ngược lại; chú ý xem xét, mở rộng đối tượng quy hoạch đối với người ngoài Đảng có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; xác định rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện quy trình đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

TUẤN SƠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày 20-7, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khánh thành công trình tri ân chiến sĩ Gạc Ma

Sáng nay, 15-7, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. 

Nhân sự mới

Cải cách hành chính

Từ 1-8, cấp giấy phép xây dựng còn 42 ngày

Quy trình cấp giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện cả 3 bước thẩm định cấp phép cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng cùng một lúc, nên thời gian cấp phép xây dựng sẽ giảm từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.