Siết chặt kỷ luật trong Đảng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên địa bàn TPHCM đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở cũng đã được giải quyết rốt ráo.

Tuy nhiên, việc làm theo Bác còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP. Không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động; học nhiều nhưng kết quả làm theo còn hạn chế, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Một trong những nguyên nhân quan trọng của những hạn chế, yếu kém nêu trên chính là một số nơi chưa thực sự gắn kết giữa “xây” và “chống”; chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý những tập thể, cá nhân không nghiêm túc triển khai thực hiện.

So với các chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần này có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn. Chính vì vậy, tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này không phải là việc dễ dàng.

Xác định rõ không phải là việc dễ dàng nên Đảng bộ TPHCM đã đưa ra yêu cầu rất cụ thể: “Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, cán bộ công chức, viên chức hàng năm”. Đây chính là cơ sở để xác định mục tiêu, nhiệm vụ việc làm theo Bác trong thời gian tới của các cấp ủy, đảng viên trên địa bàn TP.

Để khắc phục những hạn chế trước đây, đồng thời đưa việc làm theo trở thành việc làm thường xuyên đối với các cấp ủy đảng, đảng viên, hơn lúc nào hết cần phải phát huy hơn nữa dân chủ trong Đảng đi liền với kỷ luật Đảng thật sự nghiêm minh. Cần kiên quyết đấu tranh với những thói hư tật xấu trong Đảng; công khai những cán bộ, đảng viên vi phạm, dù ở cương vị, chức trách nào. Song song đó cần nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, của MTTQ, các đoàn thể và vai trò của người dân, của báo chí, công luận trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức. Đặc biệt, phải tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia xây dựng Đảng, bắt đầu từ cơ sở.

Chỉ có như vậy mới có thể làm cho “những bài học về tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi ngày thêm tỏa sáng và thấm nhuần đến từng ngóc ngách của đời sống, xã hội” như người đứng đầu Đảng bộ TPHCM - Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng - mong muốn, trở thành hiện thực.

HỒNG HIỆP

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài ca trên đồng muối

Ông Huỳnh nghĩ ra ý tưởng sáng tác tuồng, cải lương để mọi người cùng nhau hát mỗi khi mãn mùa muối, coi như món quà chia tay những người rời ấp.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự mới

Cải cách hành chính