Siết chặt xe công, tập trung cải cách tiền lương

Chi ngân sách Nhà nước năm 2017

Lâu nay, nhiều dự án chậm triển khai vì giải ngân chậm, gây thất thoát, lãng phí ngân sách. Thế nhưng, một bất hợp lý là cứ đến cuối năm là các đơn vị phải “xài hoang” cho hết số chi được duyệt, khiến việc chi ngân sách có vẻ mất tính tự chủ thực tế. Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, Chính phủ đã xoáy sâu vào một số nhiệm vụ trọng tâm về điều hành tài chính ngân sách, có trọng tâm, trọng điểm hơn…

Khoán xe công

Trong nhiệm vụ chung, Nghị quyết 01/NQ-CP nêu rõ, Bộ Tài chính thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ và chủ động phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ, nhưng không làm ảnh hưởng đến việc huy động và tăng trưởng tín dụng phục vụ đầu tư sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Đi vào cụ thể chống thất thoát lãng phí trong chi tiêu ngân sách, nghị quyết yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương triệt để tiết kiệm ngân sách nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, đặc biệt trong chi kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo tinh thần triệt để tiết kiệm. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30-6-2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cải cách tiền lương để công chức tận tâm công tác, cống hiến. Ảnh: THÀNH TRÍ

Trong đó, đáng chú ý là nhiệm vụ trọng tâm là yêu cầu Bộ Tài chính phải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách nhân rộng khoán xe công vào giữa năm nay. Đây là nghị quyết giải quyết vấn đề nóng, khiến dư luận bức xúc lâu nay, khi mà các đơn vị mua sắm xe công vượt định mức, nhiều cán bộ không thuộc diện được sử dụng xe công cũng tận dụng triệt để xe công cho việc riêng, đi chùa, đi đám giỗ và thậm chí đưa… vợ đi chợ! Do vậy, lần này, Chính phủ không những tăng cường quản lý chặt chẽ việc sử dụng xe công, giảm được chi tiêu, mà còn chỉ thị sử dụng nguồn kinh phí đó để đưa vào cải cách tiền lương cho cán bộ, công nhân viên chức nhà nước.

Cải cách tiền lương

Đồng lương đủ sống để cán bộ công chức yên tâm công tác, cống hiến có vẻ là vấn đề cấp bách hiện nay. Điều đó đã được ghi nhận và chỉ đạo nhiều giải pháp thực hiện trong Nghị quyết 01 lần này. Đó là, Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành trung ương và địa phương triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tự cân đối, bố trí nguồn điều chỉnh tăng lương theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thủ tướng chỉ đạo, thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo chế độ: Một phần số thu để lại theo chế độ và tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương của các cơ quan, đơn vị; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật) để thực hiện cải cách tiền lương.

Đối với những địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương mà vẫn thiếu nguồn, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017. Các địa phương chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư sang năm sau để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Ngân sách trung ương không hỗ trợ kinh phí thực hiện cải cách tiền lương cho các địa phương có dư nguồn cải cách tiền lương hoặc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho nhiệm vụ khác trong giai đoạn 2017 - 2020.

HÀN NI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành da giày

Dù có mức tăng trưởng hàng năm khá cao, nhưng do hạn chế về nguồn vốn, kỹ năng tiếp cận thị trường… nên ngành da giày đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Chương trình bình ổn thị trường

Điều chỉnh quy chế hoạt động để đảm bảo chất lượng hàng hóa

"Sẽ áp dụng đồng bộ quy định đối với thịt heo khi đưa vào TPHCM”. Đây là đề xuất của Sở Công thương với UBND TPHCM nhằm thực hiện có hiệu quả đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc mặt hàng thịt heo (gọi tắt là đề án), đảm bảo an toàn thực phẩm.

Quy hoạch kiến trúc

Thị trường bất động sản ấm lại

Nếu loại bỏ cơn sốt đất nông nghiệp ở vùng ven thì thị trường bất động sản (BĐS) đang ấm lại đã đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế khi xóa dần các dự án dang dở, nợ xấu được xử lý, nhà ở đến tay người có nhu cầu…