COCA-COLA VIỆT NAM: Doanh nghiệp phát triển bền vững 2016

COCA-COLA VIỆT NAM: Doanh nghiệp phát triển bền vững 2016

Coca-Cola Việt Nam vừa được công nhận là 1 trong 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2016 khi được điểm số cao trong các hạng mục yêu cầu trong Bộ chỉ số Bền vững doanh nghiệp (CSI) do Phòng Thương mại- Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng, dựa trên 3 lĩnh vực: Kinh tế, Môi trường và Xã hội.

Đọc nhiều nhất