Hạn chế cấp phép khai thác cát trên sông Đồng Nai

Hạn chế cấp phép khai thác cát trên sông Đồng Nai

Doanh nghiệp được cấp phép phải đầy đủ các hồ sơ thiết kế, quy trình khai thác và phải có cam kết đảm bảo đúng quy định trong khai thác khoáng sản. Khi khai thác, các doanh nghiệp phải cắm mốc khai thác, công khai thời gian, chiều sâu khai thác... để 2 tỉnh cùng giám sát.

Đọc nhiều nhất