Vinh danh 4 doanh nghiệp VN đạt giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương 2017

Vinh danh 4 doanh nghiệp VN đạt giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương 2017

Ông Charles Aubrey - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) đã công bố kết quả của giải thưởng năm 2017. Theo đó, Việt Nam có 4 doanh nghiệp đạt giải thưởng GPEA năm 2017 trong số 24 doanh nghiệp đạt giải đến từ 10 nước châu Á - Thái Bình Dương. 

Đọc nhiều nhất