Cùng Nguyễn Kim khởi động World Cup 2018

Nguyễn Kim và các tập đoàn điện tử vừa phát động chiến dịch ưu đãi mua sắm, diễn ra từ ngày 4-5 và kéo dài đến hết ngày 4-6-2018. Theo đó, Nguyễn Kim liên kết với các nhà tài trợ của World Cup 2018 như Visa, Cocacola, Budweiser… để mang thêm nhiều quyền lợi thiết thực cho khách hàng ngoài mức giảm giá tốt nhất.

Đọc nhiều nhất