Môn Vật lý: Dự đoán điểm 6-8 sẽ nhiều

Môn Vật lý: Dự đoán điểm 6-8 sẽ nhiều

24 câu đầu tiên của đề thi rất nhẹ nhàng để đáp ứng nhu cầu xét tốt nghiệp nên học sinh trung bình chỉ cần nhìn thì có thể chọn ngay đáp án hoặc nếu tính toán thì chỉ là một bước tính đơn giản.

Đọc nhiều nhất

Con chúng tôi đang xem gì?

Con chúng tôi đang xem gì?

Vậy con tôi yêu mến gì ở Jack và những thần tượng, hot girl, hot boy, tên nửa tây nửa ta, nửa Tàu nửa Hàn nhan nhản khắp các trang mạng thời gian qua? Có lẽ bởi những thần tượng này được tung hô quá đà trên các trang mạng.