Ngăn lạm thu bằng những quy định  công khai , minh bạch

Ngăn lạm thu bằng những quy định công khai , minh bạch

Chúng ta đang gặp phải vấn đề khá nghiêm trọng là chưa hiểu đúng và làm đúng pháp luật về xã hội hóa trong giáo dục dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp khi kêu gọi xã hội hóa tài trợ với cơ sở giáo dục. 

 

Vẫn “giá như”

Mới có một nhà băng bự quyết định công khai lãi suất cho vay. Tất cả các mức lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tại nhà băng này đều được niêm yết và cập nhật từng ngày. Từ vay mua nhà, mua xe, vay kinh doanh, vay cầm cố tài sản, vay du học… đều được đưa ra thanh thiên bạch nhật.

Đọc nhiều nhất