Gần 350.000 người ở trọ được cấp định mức nước

Gần 350.000 người ở trọ được cấp định mức nước

Theo ông Dương Hồng Đệ, Phó Bí thư Thường trực Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco), một trong những nét nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Sawaco thời gian qua là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành cũng như kinh doanh của Sawaco và các đơn vị trực thuộc. 
Hơn 215.000 người ở trọ sử dụng điện, nước đúng giá

Hơn 215.000 người ở trọ sử dụng điện, nước đúng giá

Theo đại diện LĐLĐ TPHCM, các công đoàn cấp trên cơ sở ký kết với ngành điện lực, cấp nước đăng ký định mức điện, nước giúp hơn 215.000 công nhân, người lao động ở trọ được sử dụng điện, nước sinh hoạt đúng giá quy định.

Đọc nhiều nhất